Tin mới
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình có tân Phó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình có tân Phó Chủ tịch
(Mặt trận) -Sáng 25/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị lần thứ 14, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 để hiệp thương chọn cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và kiện toàn ủy viên...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản