Tin mới

Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi'' tỉnh Tuyên Quang năm 2022

(Mặt trận) - Sáng ngày 1/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thi "Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi'' tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Hội thi được Livestream trên Fanpage Báo Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang Online và trên Fanpage Mặt trận Tuyên Quang.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Màn chào hỏi của thí sinh Mai Thị Tình, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Tân Thắng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương 

Dự Hội thi có ông Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân Vận Tỉnh uỷ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Tham gia Hội thi gồm 14 thí sinh là các Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu được lựa chọn từ Hội thi của MTTQ các huyện, thành phố. Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi: Chào hỏi, Nghiệp vụ công tác Mặt trận và Hùng biện với các nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tìm hiểu Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; những nội dung cơ bản các phong trào, các cuộc vận động như Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"; công tác chăm lo cho người nghèo; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đặc biệt, ở phần thi xử lý tình huống, các thí sinh đã thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong xử lý các tình huống thực tế ở cơ sở liên quan đến công tác Mặt trận; kỹ năng thực hiện công tác Mặt trận tại cơ sở, khu dân cư.

Đây là một hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua Hội thi tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng trao giải nhất cho thí sinh Lý Thị Xuân, thôn Hùng Dũng, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá
 

Hội thi "Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi" tỉnh Tuyên Quang năm 2022 là dịp để đội ngũ Trưởng ban Công tác  Mặt trận trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm góp phần nâng cao nhận thức, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa trong hệ thống Mặt trận, khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, ý trí cách mạng tự lực tự cường, lao động, sáng tạo của cán bộ làm công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Lý Thị Xuân, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Hùng Dũng, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá; trao 2 giải nhì; 3 giải ba, 8 giải khuyến khích cho các thi sinh tham gia Hội thi. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải thí sinh có phần thi "Chào hỏi" ấn tượng nhất; thí sinh có phần thi "Hùng biện" hay nhất; trao 01 giải cho Uỷ ban MTTQ huyeenbj Chiêm Hoá là đơn vị cấp huyện tổ chức Hội thi tốt nhất.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản