Tin mới
Xây dựng nông thôn mới: Khó đâu gỡ đó
Xây dựng nông thôn mới: Khó đâu gỡ đó
(Mặt trận) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong nước phức tạp kéo dài. Để khắc phục, các xã phấn đấu về đích...
Cuộc sống mới trên quê hương cách mạng Kim Quan
Cuộc sống mới trên quê hương cách mạng Kim Quan
(Mặt trận) - Là xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, mảnh đất Kim Quan từng in đậm những dấu ấn về Bác Hồ trong những năm kháng chiến nay đang vươn lên, từng bước xây...
MTTQ tỉnh Tuyên Quang hành động để bảo vệ môi trường
MTTQ tỉnh Tuyên Quang hành động để bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức đoàn thể đã luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, góp phần làm thay đổi diện mạo, cảnh quan nông thôn và nâng cao chất lượng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản