Lâm Đồng: Giao ban cụm thi đua Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố

(Mặt trận) -Chiều 6/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm. Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và ông Trương Thành Được – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Quang cảnh hội nghị

Tại buổi giao ban, các huyện, thành phố đã thông tin tóm tắt về kết quả hoạt động của Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023. Nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực về phát triển sinh kế cho hộ nghèo, hoạt động “Bí thư gặp gỡ đối thoại với nhân dân tại thôn” của huyện Đơn Dương được tổ chức hiệu quả, kịp thời giúp cấp ủy lắng nghe kiến nghị, tâm tư, bức xúc của nhân dân để có hướng giải quyết, xử lý kịp thời, đáp ứng mong đợi của nhân dân. Kết quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ tại các địa phương như giám sát liên thông và giám sát nâng cao chất lượng khu dân cư kiểu mẫu, quản lý nhà nước về thiết chế văn hoá ở khu dân cư… ngày càng phát huy tốt, sau giám sát nhiều kiến nghị được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tại buổi giao ban, đại diện các cụm trưởng đã thông tin, phản ánh tình hình hoạt động thi đua của cụm 6 tháng đầu năm, điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm về công tác thi đua, chỉ tiêu thi đua; giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững. Các đại biểu cho ý kiến về chỉ tiêu thi đua vận động Quỹ Vì người nghèo năm 2023, kế hoạch giám sát, nhất là giám sát theo quy định 124 đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, thực tế còn gặp nhiều khó khăn tại cơ sở, chủ yếu tiếp nhận thông tin qua phản ánh của nhân dân… Các đại biểu đã tham gia góp ý cho dự thảo kế hoạch tổ chức tôn vinh “Gương sáng đời thường” tỉnh Lâm Đồng lần thứ II (giai đoạn 2018 – 2023).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng đã lắng nghe, ghi nhận các ý kiến góp ý của đại biểu và sẽ tổng hợp, báo cáo, điều chỉnh một số chỉ tiêu và hoàn chỉnh báo cáo thi đua 6 tháng đầu năm và kế hoạch thi đua 6 tháng cuối năm cho phù hợp.

Theo Báo Lâm Đồng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản