Hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội trong đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội trong đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh
(Mặt trận) - Sự phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội không chỉ dựa trên nền tảng cơ sở về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ...
MTTQ các cấp thành phố Quảng Ngãi chăm lo cho người nghèo
MTTQ các cấp thành phố Quảng Ngãi chăm lo cho người nghèo
(Mặt trận) -Những năm qua, cán bộ MTTQ các cấp ở TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi là cầu nối yêu thương, tích cực vận động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo có nhà ở kiên cố, tạo sinh kế để phát triển kinh tế, ổn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản