Tin mới

Lâm Đồng: Rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát bầu cử

(Mặt trận) - Với vai trò của mình, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã phát huy vai trò giám sát, kiểm tra bầu cử và đã kịp thời rút kinh nghiệm, tháo gỡ những vướng mắc cho cơ sở để tiếp tục tập trung cao độ, thực hiện tiến trình bầu cử đạt kết quả.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Lâm Đồng

Công tác chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các tỉnh được triển khai khẩn trương, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, dân chủ, công khai, đúng luật. Quá trình triển khai đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên. Phát huy dân chủ trong quá trình hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Vấn đề người tự ứng cử ở các địa phương không nhiều và được ứng xử dân chủ, bình đẳng, đúng quy định pháp luật về bầu cử. Tại các địa phương được kiểm tra, đoàn đã trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc, giải đáp, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai bầu cử, bảo đảm linh hoạt, phù hợp.

Từ ngày 19 đến 31/3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì giám sát đợt 1 tại 16 tỉnh, thành phố. MTTQ Việt Nam các cấp cũng đã tích cực triển khai hoạt động giám sát. Công tác hướng dẫn, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được tiến hành kịp thời. Hoạt động giám sát của Mặt trận đã phát huy tác dụng, khắc phục ngay những vướng mắc, thiếu sót. Tuy nhiên, do cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp mới được kiện toàn sau sáp nhập xã, khu dân cư nên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác bầu cử, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng tham mưu công tác bầu cử, đặc biệt tại các khu dân cư.

Ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát bầu cử: Qua giám sát cho thấy, công tác chuẩn bị phải hết sức đầy đủ, chu đáo. Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các thành viên của Mặt trận phải chặt chẽ, đồng bộ. Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, cần kiến nghị giải quyết ngay. Các địa phương cần tập trung giải quyết sớm các vướng mắc ở cơ sở ngay sau khi phát hiện, đặc biệt là những nội dung về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND.

Qua kiểm tra nhận thấy, tại một số đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã có tình trạng người được giới thiệu ứng cử là thành viên ban bầu cử cùng cấp, việc này sẽ vi phạm quy định tại Điều 27 Luật Bầu cử nếu không được rà soát, có biện pháp khắc phục kịp thời. Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định chưa đúng, chưa đủ đối tượng, thành phần tham dự các hội nghị. Nhất là hội nghị ban lãnh đạo để dự kiến giới thiệu người ứng cử, hội nghị lấy tín nhiệm của cử tri nơi làm việc, hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu ứng cử. Tại một số địa phương, danh sách giới thiệu người ứng cử trình tại hội nghị hiệp thương chưa đảm bảo số dư theo quy định. Một số địa phương đề nghị điều chỉnh cơ cấu, thành phần sát với thời điểm hội nghị hiệp thương lần thứ ba, gây khó khăn cho quá trình tổ chức hiệp thương.

Công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của một số địa phương đã triển khai và có kết quả bước đầu. Tuy nhiên, chưa thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện sai sót, vẫn bỏ lọt những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Trong thời gian tới đây, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị các địa phương trong cả nước tập trung nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử của các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương. Kịp thời phát hiện những vướng mắc, khó khăn hoặc những vi phạm về bầu cử (nếu có) để giúp các địa phương, đơn vị khắc phục khó khăn, hướng đến cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Theo kế hoạch, đợt giám sát thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 20/4 đến 22/5, tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Lâm Đồng, công tác kiểm tra, giám sát bầu cử cũng được chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đúng tiến độ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung tại cơ sở. Ông Trương Thành Được - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát của Mặt trận trong công tác bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh. Qua tổng hợp, đến nay hầu hết MTTQ các huyện, thành phố và cấp xã đã tổ chức tốt các đợt kiểm tra, giám sát của MTTQ trong công tác bầu cử. Qua đó, động viên ý thức trách nhiệm, rà soát hồ sơ, hướng dẫn điều chỉnh những sai sót trong công tác bầu cử. Phía tỉnh đã tổ chức 4 cuộc kiểm tra tại 4 huyện. Qua kiểm tra, kết quả cho thấy MTTQ các cấp thể hiện trách nhiệm khá tốt trong công tác bầu cử. Nhất là khâu tổ chức chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định các bước quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử. Các loại hồ sơ, văn bản chỉ đạo bầu cử được lập đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định. Hiện nay, sau hội nghị hiệp thương lần 3, MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phát huy trách nhiệm tổ phụ trách bầu cử, hướng đến cuộc bầu cử ngày 23/5 diễn ra thành công tốt đẹp./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản