Tin mới

Lâm Đồng:Lan tỏa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Mặt trận) -Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lâm Đồng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và những vấn đề thực tiễn đặt ra để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kịp thời đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh; từ đó nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều đổi mới, trọng tâm và hiệu quả hơn. Tiếp tục tạo sức lan tỏa rộng khắp trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Các đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 vì đã có thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận

Nhìn lại một năm trong bối cảnh chung của đất nước và địa phương Lâm Đồng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, cùng với cả hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2019-2024 để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. MTTQ các cấp đã thực hiện đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu; vận động vượt chỉ tiêu Quỹ “Vì người nghèo”, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, những người gặp khó khăn trong xã hội... Nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chủ trì, phối hợp tổ chức cho các xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu theo các nội dung, tiêu chí mới năm 2022. 

Theo đó, MTTQ cấp huyện đã tổ chức thẩm định, công nhận 193 thôn, tổ dân phố đạt “Khu dân cư tiêu biểu”. MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã công nhận 115 thôn, tổ dân phố đạt “Khu dân cư kiểu mẫu”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền, phối hợp triển khai thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Tổ chức tốt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại 2 huyện Lâm Hà, Cát Tiên để bổ sung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phối hợp cùng đoàn công tác của tỉnh làm việc với Hội đồng Thẩm định của Ban Chỉ đạo Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới để xem xét công nhận huyện Cát Tiên, Lâm Hà đạt chuẩn nông thôn mới và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, động viên Nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất, vật tư để xây dựng, nâng cấp đường giao thông, hệ thống kênh mương, các công trình phúc lợi. Tổ chức phát động, triển khai xây dựng các mô hình mới, gắn với duy trì, nhân rộng các mô hình, tổ tự quản trong cộng đồng, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các hộ gia đình hưởng ứng tham gia xây dựng đời sống văn hoá, tôn tạo cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, quản lý và bảo vệ rừng... 

Kết quả công tác vận động, chăm lo cho người nghèo, thực hiện an sinh xã hội tính đến ngày 30/11/2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận số tiền là 83,5 tỷ đồng, đã phân bổ hỗ trợ với số tiền 61,2 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ xây dựng 301 căn, sửa chữa 54 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn tỉnh; tặng 30.323 suất quà Tết cho người nghèo; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo 18 tỷ đồng... kịp thời giúp đỡ, động viên bà con Nhân dân sớm ổn định, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ghi nhận những kết quả của MTTQ năm qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Trần Đình Văn nhấn mạnh: MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh năm qua đã làm tốt công tác vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa sâu rộng, nổi bật là các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động, nhất là vận động vượt chỉ tiêu Quỹ “Vì người nghèo”. Đặc biệt, năm nay MTTQ các cấp đã vận động và làm rất tốt nhiệm vụ này, từ đó triển khai nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Về công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình như Khu dân cư kiểu mẫu, Khu dân cư tiêu biểu, tôn vinh và biểu dương các nhân tố điển hình - gương người tốt, việc tốt trong Nhân dân được chú trọng thực hiện. Năm 2022, MTTQ các cấp có nhiều chuyển biến rất tích cực trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, từ đó giúp cấp ủy, chính quyền tiếp thu, bổ sung nhiều giải pháp, quyết sách vào các nghị quyết, quyết định mang lại hiệu quả trong thực tiễn; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. 

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xác định chủ đề “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”. Do vậy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần quán triệt rõ tinh thần này trong tổ chức triển khai hoạt động của mình. Bám sát vào các nghị quyết, chỉ đạo chung của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; 3 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 22-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. 

N.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản