Tin mới

Lào Cai: Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ Mặt trận làm công tác giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) - Sáng 5/5, tại Trung tâm hội nghị thành phố Lào Cai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức lớp tập huấn về công tác giám sát, phản biện xã hội theo Đề án số 15-ĐA/TU của Tỉnh ủy và công tác giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng năm 2022.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có ông Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo và báo cáo viên một số sở, ban, ngành; lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố, thị xã; trưởng ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng của 152 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trong thời gian hai ngày, các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề: Quán triệt những nội dung cơ bản của Đề án số 15-ĐA/TU và một số văn bản liên quan; hướng dẫn công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, hướng dẫn giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương; hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; nghiệp vụ công tác giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn; hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng tại xã, phường, thị trấn và một số hoạt động giám sát cụ thể của ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tham gia lớp tập huấn giúp các đại biểu nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giám sát, góp phần xây dựng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản