Tin mới

Mai Sơn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Những năm qua, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực trong nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 Nhân dân xã Nà Bó (Mai Sơn) thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật.

Nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa, văn minh khu dân cư, đô thị là Cuộc vận động không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mà từng phong trào đã được cụ thể hóa, như mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Gia đình hạnh phúc”, “Dòng họ tự quản”, “Nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ hòa giải” ở cơ sở... Đặc biệt, các tổ, bản, xóm, khu dân cư đã tuyên truyền, lưu giữ các nét văn hóa, phong tục đặc sắc ở địa phương; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng quy ước, hương ước quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, gia đình trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, khuyến học, khuyến tài... Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong duy trì nếp sống văn minh tại nơi cư trú. Đến hết năm 2019, toàn huyện có 46% bản, tiểu khu được công nhận bản văn hóa”, tiểu khu văn hóa;  68% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các phòng chuyên môn của huyện tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ghép cải tạo vườn tạp; phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung theo mô hình gia trại, trang trại; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất... Các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong đoàn viên, hội viên, qua đó xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; nhiều hộ đã chủ động liên kết thành lập HTX, liên hiệp HTX sản xuất tập trung theo vùng. Hiện toàn huyện có 133 doanh nghiệp, HTX tham gia chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm dược liệu, chè, cây ăn quả, rau sạch, với quy mô gần 9.900 ha, như: HTX rau sạch Tiên Sơn (Mường Bon); HTX nhãn chín muộn Chiềng Mung, HTX Ngọc Hoàng (Nà Bó); HTX Thiên Tân, HTX Ngọc Lan (Hát Lót); HTX Mé Lếch (Cò Nòi)... Các HTX hoạt động hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho các hộ thành viên, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, năm 2020 thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 39,5 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 14,3%.

Trong tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện đã vận động nhân dân đóng góp công sức, vật chất tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình giao thông liên bản, nội bản, nhà văn hóa, đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và hoàn thành về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Đến nay, huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt 19/19 tiêu chí đang hoàn thiện thủ tục công nhận; toàn huyện đạt bình quân 12,33 tiêu chí/xã. Ngoài ra, huyện còn tuyên truyền, vận động các cá nhân, doanh nghiệp đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây dựng 73 nhà “Đại đoàn kết”, với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; các đoàn thể đã vận động xóa được 108 nhà tạm cho hội viên, đoàn viên nghèo, với số tiền trên 2,4 tỷ đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Qua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát huy tinh thần đoàn kết trong phát triển kinh tế - xã hội, lưu truyền những nét văn hóa đặc sắc, bài trừ, ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của văn hóa độc hại, góp phần xây dựng huyện ngày một văn minh, giàu giá trị truyền thống.

Phan Trang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản