Tin mới

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị một năm đồng hành với nhân dân

(Mặt trận) -Năm 2021, cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, luôn đồng hành, thể hiện trách nhiệm cao để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho Nhân dân.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Nhân dân Quảng Trị quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam phòng, chống COVID-19 - Ảnh: N.P

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, phối hợp UBND tỉnh tổ chức phát động chương trình “Nghĩa tình Quảng Trị - Hướng về TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, chung tay đẩy lùi COVID-19”; “Chương trình San sẻ yêu thương - quyên góp, hỗ trợ bà con Quảng Trị gặp khó khăn do COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam”. Việc triển khai thành công các chương trình trên đã vận động số tiền hơn 32,33 tỉ đồng ủng hộ tham gia phòng, chống dịch bệnh, vận động hỗ trợ Nhân dân các tỉnh phía Nam với 20.040 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm. Hỗ trợ cho hơn 18.591 hộ dân là người dân Quảng Trị sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh l lân cận với số tiền hơn 16,5 tỉ đồng.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh Quảng Trị vận động được 28,22 tỉ đồng; đã hỗ trợ xây dựng mới 282 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; sửa chữa 135 nhà; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 106 hộ gia đình; hỗ trợ cho 992 học sinh nghèo; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 402 người; hỗ trợ khó khăn với 10.674 suất quà… Bên cạnh đó, kết quả vận động, tiếp nhận cứu trợ do thiên tai, sự cố năm 2021 cấp tỉnh đạt được hơn 75,8 tỉ đồng; đã giải ngân hỗ trợ cứu trợ hơn 65 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng 14 nhà chống bão lụt cho các vùng trọng yếu ảnh hưởng thiên tai; 48 công trình dân sinh.

Ứng dụng công nghệ 4.0 xây dựng phần mềm hỗ trợ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh. Hoạt động cứu trợ, thiên tai được quan tâm đổi mới theo hướng tích cực, thiết thực và hiệu quả, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai xây dựng và hoàn thành đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, thiết lập kênh cung cấp thông tin chính thống phục vụ cho các hoạt động cứu trợ, thiện nguyện trên địa bàn tỉnh. Đã triển khai chạy thử và vận hành thông suốt Cổng thông tin “Cứu trợ - Thiện nguyện” tỉnh Quảng Trị, qua đó đã cấp tài khoản cho 941 tài khoản; hướng đến mục tiêu có ít nhất 20% người dân địa phương có điện thoại thông minh tải phần mềm và sử dụng Cổng thông tin cứu trợ tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động sáng tạo trong chuyển đổi số đối với hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. Hoàn thiện, nâng cấp Website Mặt trận tỉnh thành Cổng thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, qua đó, tích hợp các hệ thống ứng dụng như: Hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm quản lý thi đua khen thưởng; cổng thông tin cứu trợ - thiện nguyện tỉnh Quảng Trị; modul đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các cuộc vận động và phong trào thi đua; tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất; các sáng kiến, hiến kế của Nhân dân trong toàn tỉnh; hệ thống trang thông tin của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố (tiến tới kết nối cho cấp xã). Kết nối Cổng thông tin điện tử MTTQ Việt Nam tỉnh với Cổng thông tin của tỉnh, của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ứng dụng, phần mềm có liên quan nhằm tối ưu hóa công năng sử dụng và hiệu quả khai thác, tìm kiếm, đăng tải thông tin. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đảm bảo an toàn, an ninh mạng đối với Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Trong năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tập trung thực hiện hai chuyên đề gồm: “Tăng cường thực hành dân chủ, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong Nhân dân” nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thực hành dân chủ cơ sở của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tại địa phương, cơ sở trong tỉnh để có cơ sở đánh giá đúng tình hình thực tế; nêu ra những kết quả, khó khăn, hạn chế, từ đó tham mưu cấp ủy các cấp giải pháp khắc phục, nâng cao giá trị cốt lõi trong thực hành dân chủ; đề xuất mô hình thực hành dân chủ cơ sở phù hợp với nhóm đối tượng, địa bàn dân cư để nhân rộng.

Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trin nâng cao chất lượng công tác tác nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội trong Nhân dân trên cơ sở kết quả điều tra khách quan, khoa học, phân tích đánh giá những kết quả khảo sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện xây dựng đề án nâng cao chất lượng công tác tác nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội trong Nhân dân của Mặt trận các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hoạt động phù hợp, có các cơ chế chính sách đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tạo sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền đối với công tác nắm bắt dư luận. Nêu cao vai trò của cán bộ mặt trận trong công tác nắm bắt dư luận xã hội...

Phối hợp UBND tỉnh thực hiện đề án xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo trên toàn tỉnh. Đề án “Vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo và sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2026” nhằm rà soát tổng thể các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách chưa có nhà ở hoặc có nhà ở tạm bợ, tổng hợp danh sách các hộ cần hỗ trợ nhà ở trên toàn tỉnh để đánh giá thực chất tình hình nhà ở tạm bợ trên địa bàn. Cung cấp danh sách các đối tượng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ để hỗ trợ các đối tượng xây dựng, sửa chữa nhà ở trong giai đoạn 2022 - 2026, phấn đấu đến năm 2026 không còn nhà ở tạm bợ trên địa bàn toàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị đã phát huy tốt vai trò tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, việc tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động cơ sở đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng trong Nhân dân. Các cuộc vận động phong trào thi đua được tổ chức linh hoạt, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.

N.P

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản