MTTQ huyện Tiên Du tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(Mặt trận) -Thực hiện vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) chú trọng phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

Đẩy mạnh xây dựng Đảng, chính quyền, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở Tiên Du. 

Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới đoàn viên, hội  viên và nhân dân; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tiêu biểu như: Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội của các cấp ủy Đảng và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Luật Dân chủ ở cơ sở; Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo báo cáo tổng kết hàng năm của cấp ủy, chính quyền địa phương; dự thảo các đề án, kế hoạch của các cơ quan, ban ngành, đơn vị trên địa bàn... Nhiều ý kiến góp ý được các cơ quan, ban ngành,  đơn vị tiếp thu, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản, đảm bảo tính khả thi, tăng cường đồng thuận xã hội khi triển khai thực hiện.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức ký quy chế phối hợp công tác giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện; chỉ đạo hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn tiến hành ký quy chế phối hợp công tác với UBND cùng cấp. MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp tổ chức hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri với ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; tổng hợp, phản ánh  ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân đến các cấp có thẩm quyền xem xét trả lời, giải quyết đảm bảo đúng quy định.Từ năm 2013 đến nay, MTTQ huyện phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tiên Du tổ chức 301 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp được 2.860 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Thực hiện chức năng giám sát, MTTQ các cấp huyện Tiên Du chủ động nắm bắt dư luận xã hội, lựa chọn các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân để tổ chức giám sát. Trong 10 năm (2013-2023), MTTQ các cấp trong huyện tổ chức 450 cuộc giám sát trực tiếp và hơn 300 cuộc giám sát bằng văn bản tập trung vào các nội dung như: Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; công tác quy hoạch, xây dựng, sử dụng nghĩa trang nhân dân; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Kết thúc giám sát, MTTQ huyện và các xã, thị trấn xây dựng báo cáo kết quả giám sát đánh giá đúng thực trạng, kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn cần tháo gỡ, giải pháp khắc phục. Nhiều ý kiến, kiến nghị sau giám sát được các cơ quan, đơn vị tiếp thu và chỉ đạo thực hiện, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. MTTQ các cấp chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả của Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tiên Du đã góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ năm 2020 đến nay, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp; đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,19%. Các hoạt động văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, hằng năm huyện có hơn 90% số thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa, hơn 93% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định.

Mai Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản