Tin mới

MTTQ xã Hán Quảng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Thực hiện phương châm “hướng mạnh hoạt động về cơ sở”, Ủy ban MTTQ xã Hán Quảng (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) có nhiều cách làm sáng tạo trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, huy động được sức mạnh toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

Lạng Sơn: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ông Phạm Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hán Quảng cho biết: Những năm qua, Ủy ban MTTQ xã luôn xác định người dân là trung tâm trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua. MTTQ xã lồng ghép thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM và phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường”; phong trào “Chung tay chăm lo cho người nghèo” gắn với chương trình xóa đói giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội;…

 Diện mạo Nông thôn mới Hán Quảng ngày càng khởi sắc.

Để các phong trào đi vào đời sống, phát huy hiệu quả, hằng năm MTTQ xã xây dựng các mô hình điểm tại các thôn; hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các thôn lựa chọn việc làm trọng tâm phù hợp với tình hình. Vào ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc mỗi năm, Ban Công tác Mặt trận các thôn tổ chức phát động, đăng ký thi đua, tiến hành sơ kết, tổng kết, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến,… động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, MTTQ xã tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, nội lực trong nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ xã vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đề án, kế hoạch, mục tiêu xây dựng NTM nhằm đảm bảo tính sát thực, phù hợp với điều kiện cụ thể và có tính khả thi; phát huy các nguồn lực trong nhân dân chung sức thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM. Ông Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Quảng Lãm cho biết: “Huy động toàn dân chung sức xây dựng NTM, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể thôn tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa xây dựng NTM, từ đó người dân hiểu mình là chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng, tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những việc cụ thể, thiết thực. Điển hình, tham gia bảo vệ môi trường, nhân dân trong thôn tích  cực tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, làm sạch đường làng, ngõ xóm, đổ rác thải đúng nơi quy định, xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh IMO,… Hiện, thôn trồng, chăm sóc hơn 2.000m đường hoa; huy động nguồn đóng góp xã hội hóa hơn 72 triệu đồng vẽ tranh bích họa dọc trục đường chính; vận động hơn 80% số hộ xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh IMO; thôn duy trì đều đặn 2 buổi tổng vệ sinh môi trường/tháng thu hút đông đảo nhân dân tham gia, diện mạo làng quê ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.”

MTTQ xã tích cực vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục chuyển đổi giống cây trồng và vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại; phát triển nghề mây tre đan truyền thống và may mặc, góp phần tạo việc làm ổn định cho nhân dân. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 64 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị truyền thống được quan tâm; việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức theo hướng tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình, góp phần đẩy lùi được các hủ tục lạc hậu. Năm 2022, toàn xã có 97% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 3/3 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa. MTTQ xã vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái” giúp nhau giảm nghèo bền vững và tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà Đại đoàn kết và các hoạt động an sinh xã hội; duy trì hoạt động hiệu quả Tổ hòa giải, hòm thư tố giác tội phạm ở các thôn, góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong cộng đồng, giữ vững trật tự an toàn xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đưa các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng diện mạo NTM ngày càng khởi sắc.

M.Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản