MTTQ xã Hán Quảng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
MTTQ xã Hán Quảng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
(Mặt trận) -Thực hiện phương châm “hướng mạnh hoạt động về cơ sở”, Ủy ban MTTQ xã Hán Quảng (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) có nhiều cách làm sáng tạo trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, huy động được...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản