Tin mới

Nhân dân tích cực giám sát Chương trình hành động của các đại biểu trúng cử

(Mặt trận) - Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và nhân dân cần phát huy quyền của mình để tham gia giám sát Chương trình hành động của đại biểu trúng cử, để mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của mình.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến với các điểm cầu các huyện, thành phố. Ảnh: Quý Trung/TTXVN 

Sáng 10/6, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu Sùng A Hồ yêu cầu, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhân dân cần phát huy quyền của mình để tham gia giám sát Chương trình hành động của đại biểu trúng cử, để mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định.

Ông Sùng A Hồ đánh giá cao kết quả đạt được trong cuộc bầu cử. Để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên bám sát sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tuyên truyền về kết quả, thành công của cuộc bầu cử.

Tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại tỉnh Lai Châu đã chủ động nghiên cứu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử. Mặt trận Tổ quốc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hiệp thương, vận động bầu cử; công tác kiểm tra, giám sát trong bầu cử đảm bảo đúng luật và thời gian theo quy định. Các bước của Quy trình hiệp thương, tổ chức các Hội nghị hiệp thương đảm bảo dân chủ, công khai, đúng Luật. Đã có 917 lượt lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc các cấp; 956 trưởng ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh được tập huấn về nghiệp vụ công tác bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức cho 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 83 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 428 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.745 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử trên địa bàn 106 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra với 4 đoàn tại các huyện, thành phố nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 22 xã, phường, thị trấn; giám sát việc lấy ý kiến cử tri tại 30 khu dân cư; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, trình tự bỏ phiếu và việc kiểm phiếu tại 31 xã với 69 điểm.

Kết thúc ngày 23/5, tất cả 867 tổ bầu cử đã hoàn thành việc bỏ phiếu; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,80%; trong đó 72/106 xã, phường thị trấn cử tri đi bầu đạt 100%. Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ số lượng 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 259 đại biểu HĐND cấp huyện và hơn 2.200 đại biểu HĐND cấp xã.

Tại Hội nghị đại biểu các điểm cầu huyện, thành phố đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện công tác bầu cử. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác triển khai như: tuyên truyền, vận động; chuẩn bị nhân sự những người ứng cử; kiểm tra, giám sát, đảm bảo thời gian, đúng luật định các khâu trong công tác chuẩn bị, triển khai cuộc bầu cử; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, báo cáo; thực hiện công tác bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19…

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 24 cá nhân có thành tích trong tổ chức, triển khai công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản