Tin mới

Nhịp sống mới Yên Hưng

(Mặt trận) -Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hiến đất làm đường giao thông; huy động các nguồn lực xóa nhà tạm... Đó là cách làm của Đảng bộ xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

 Tuyến đường từ Trung tâm xã đi bản Bang được bê tông hóa kiên cố.

 Dẫn tôi đi trên tuyến đường bê tông kiên cố từ trung tâm xã về bản Bang, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Yên Hưng khoe: Đây là kết quả của việc thực hiện nội dung đột phá học và làm theo Bác. Năm 2019, Đảng ủy xác định nội dung đột phá là “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến cây làm đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã đến bản Bang”. Đảng ủy xã đã thành lập 4 tổ công tác xuống từng nhà để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp làm đường giao thông. Kết quả đã vận động 10 hộ gia đình hiến 1.130 m² đất, 350 cây ăn quả để mở rộng bề mặt đường và đóng góp hàng trăm ngày công để hoàn thành tuyến đường.           

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Năm 2021, Đảng bộ đã thực hiện đột phá “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực xóa nhà tạm phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn”. Đến nay, xã đã giao cho các đơn vị, đoàn thể, chi bộ cơ sở hỗ trợ ngày công giúp 6 gia đình làm nhà mới, dự kiến hoàn thành xóa 20 nhà tạm.           

Đảng bộ xã Yên Hưng hiện có 401 đảng viên, sinh hoạt tại 26 chi bộ. Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cán bộ, đảng viên xã Yên Hưng đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của xã, nổi bật là phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vận động người dân thâm canh tăng vụ, quay vòng sử dụng đất canh tác...           

Đến nay, cả xã đã chuyển đổi hơn 500 ha sang trồng cây ăn quả, đưa tổng diện tích cây ăn quả trên 702 ha; trong đó, có 517 ha nhãn, sản lượng ước đạt 1.500 tấn; cây ăn quả khác (xoài, cam, quýt...) có trên 185 ha, sản lượng ước đạt 700 tấn quả. Bên cạnh đó, thực hiện thâm canh tăng vụ đối với 540 ha cây lương thực, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực trên địa bàn; duy trì đàn trâu, bò trên 4.500 con; đàn gia cầm trên 37.000 con. Nhân dân thi đua sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, tỷ lệ hộ nghèo còn 21,05 %. Hiện, xã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.            

Chi bộ bản Pảng là một trong 4 chi bộ tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác của xã Yên Hưng. Đồng chí Đèo Văn Dân, Bí thư chi bộ bản Pảng, chia sẻ: Xác định việc học và làm theo Bác gắn với việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, các đảng viên trong Chi bộ đã tiên phong phát triển kinh tế, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây xoài, nhãn. Đến nay, cả bản có trên 100 ha nhãn, xoài; trong đó, có 50 ha đã cho thu hoạch; duy trì đàn trâu, bò trên 230 con; tỷ lệ hộ nghèo của bản còn 5,4%. Trong xây dựng nông thôn mới, đã có nhiều hộ hiến đất làm đường giao thông nội bản, tiêu biểu phải kể đến gia đình ông Lò Văn Thịnh, hiến 400 m² đất để mở rộng ngã ba đường vào bản, hay gia đình ông Lò Văn Chung đã hiến gần 100 m² đất để mở rộng mặt đường.           

Đồng chí Lò Văn Phiên, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hưng, tâm sự: Đảng bộ xã Yên Hưng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tăng cường về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa, tăng tính hiệu quả trong việc làm theo gương Bác. Chú trọng kiểm tra, giám sát, tổ chức kiểm điểm kết quả đăng ký việc làm theo gương Bác của tập thể và cá nhân gắn với kiểm điểm, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Thường xuyên đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.           

Từ những việc làm thiết thực trong học và làm theo Bác đã tạo chuyển biến căn bản nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó, tăng cường sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua phát triển KT-XH của địa phương, góp phần đưa Yên Hưng cán đích nông thôn mới vào năm 2023.

Mạnh Quang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản