Ninh Bình: Giám sát việc thực hiện trách nhiệm, chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV

(Mặt trận) - Ngày 7/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và Chương trình hành động của đại biểu dân cử đối với một đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sơn La: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Quang cảnh Hội nghị 

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và các văn bản của Trung ương về quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hướng dẫn số 60 ngày 20/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam "Về việc tiếp nhận và giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026".

Tại buổi giám sát, bà Trần Thị Hồng Thanh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình và các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026: Phan Thành Công (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), Trịnh Như Lâm (Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình), Hoàng Mạnh Hùng (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Viễn) đã báo cáo làm rõ một số nội dung thảo luận trực tiếp tại buổi giám sát liên quan đến các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Đỗ Việt Anh đánh giá, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề về việc thực hiện trách nhiệm, chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV công tác tại địa phương và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu được giám sát có ý thức cao trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định về những việc không được làm đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tham dự đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh.

Tại các kỳ họp, đại biểu chủ động nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án, các văn bản có liên quan để chuẩn bị các ý kiến tham gia phát biểu, chất vấn trong các kỳ họp, qua đó góp phần tích cực vào thành công chung của các kỳ họp, cơ bản đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân. 

Các đại biểu tham gia trách nhiệm, đúng quy định các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau các kỳ họp của Quốc hội; các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh theo sự phân công của Tổ đại biểu. Việc theo dõi, giám sát giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về cơ bản được các đại biểu quan tâm.

Qua giám sát, việc giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã kịp thời phát hiện, kiến nghị, nhằm thúc đẩy việc giải quyết ý kiến, kiến nghị một cách thiết thực và hiệu quả. Nhiều kiến nghị được giải quyết đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Việc tiếp công dân hằng tháng tại nơi đại biểu ứng cử do Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương phân công phù hợp với điều kiện thực tế công tác của đại biểu. Các đại biểu đã chủ động đăng ký thực hiện tiếp công dân để phát huy vai trò giám sát của đại biểu dân cử.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh phát biểu kết luận buổi giám sát 

Ông Đỗ Việt Anh đề nghị, sau buổi giám sát, các đại biểu được giám sát thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với các cơ quan nhà nước; đề cao ý chí, nguyện vọng của nhân dân là nhân tố quan trọng bảo đảm cho Quốc hội, HĐND có những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn góp phần nâng cao uy tín, vai trò, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với cơ quan dân cử.

Các đại biểu kịp thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tích cực nghiên cứu, phân tích các thông tin tiếp nhận được từ nhiều góc độ khác nhau để làm rõ vấn đề, làm cơ sở trình bày ý kiến, quan điểm tại kỳ họp, đề xuất với Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết; tăng cường trách nhiệm trong theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kiên trì theo đuổi các kiến nghị chính đáng chậm được xem xét, giải quyết.

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình mong muốn các đại biểu được giám sát tiếp tục phát huy vai trò nêu gương thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy trí tuệ đóng góp vào hoạt động của Quốc hội và HĐND tỉnh.

Các đại biểu tích cực nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền các nhiệm vụ giải pháp, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nghiên cứu vận dụng trong thực tế công tác của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản