Tin mới

Phú Thọ: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Hướng dẫn tổ chức các hoạt động ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Theo nội dung Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động Ngày hội ở khu dân cư phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp, tránh phô trương, hình thức; đồng thời kết hợp với việc tuyên truyền pháp luật đến người dân đảm bảo góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về pháp luật, tích cực tham gia các quy định, hương ước của khu dân cư đạt hiệu quả cao nhất.

 

Việc tổ chức Ngày hội, Ngày Pháp luật Việt Nam được thực hiện theo các hình thức: Tổ chức ở một khu dân cư do Ban công tác Mặt trận chủ trì; tổ chức từ hai khu dân cư trở lên do Ban công tác Mặt trận các khu dân cư phối hợp, phân công thực hiện. Tổ chức trong phạm vi cấp xã do Ủy ban MTTQ cấp xã chủ trì và phối hợp với Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức thực hiện. Căn cứ tình hình cụ thể, địa phương có thể lựa chọn hình thức tổ chức Ngày hội, Ngày Pháp luật Việt Nam cho phù hợp nhưng phải đảm bảo ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, hiệu quả và có sự tham gia đông đủ của nhân dân ở địa bàn khu dân cư.

Thời gian tổ chức nên diễn ra một ngày, tập trung trong khoảng từ ngày 1/11 đến hết ngày 18/11.

Theo Báo Phú Thọ

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản