Tin mới
Hiệu quả từ những tổ Covid cộng đồng
Hiệu quả từ những tổ Covid cộng đồng
(Mặt trận) -Tổ Covid cộng đồng cùng với chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm từng bước thay đổi nhận thức của người dân, nhất là bà con vùng dân tộc thiểu số với nhiều hình thức khác nhau.
Hiệu quả từ chính sách dân tộc ở Sóc Trăng
Hiệu quả từ chính sách dân tộc ở Sóc Trăng
(Mặt trận) -Các dự án, chính sách đặc thù của Trung ương đầu tư phát triển vùng đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã phát huy hiệu quả, nên đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer được nâng lên.
Hiệu quả mô hình chốt kiểm soát y tế ở cộng đồng
Hiệu quả mô hình chốt kiểm soát y tế ở cộng đồng
(Mặt trận) -Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) đã thành lập các chốt kiểm soát y tế ở cộng đồng. Mô hình giám sát mới này đang phát huy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản