Phú Yên: Giải pháp nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới

(Mặt trận) - Sáng ngày 30/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam chủ trì Hội nghị.

Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo

Cà Mau: Tặng 200 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Mặt trận các tỉnh Bắc Trung Bộ trao nhà Đại đoàn kết tại Thừa Thiên - Huế

 

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vận động; tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, chăm lo hộ nghèo,… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; cảnh quan môi trường; cơ sở hạ tầng vùng nông thôn chuyển biến rõ nét. Tính đến nay, toàn tỉnh có 63/83 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 06 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 09 vườn được công nhận vườn mẫu nông thôn mới. Đến cuối năm 2021, có 248.870/259.063 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 96,06%); có 559/603 thôn, buôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa (chiếm tỷ lệ 92,7%).

Từ năm 2016 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh vận động được hơn 83 tỷ đồng; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh đã giải ngân hơn 82 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 2.244 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ chính sách. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tiếp nhận từ các nguồn và trích từ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ tỉnh thăm, tặng hơn 281.000 suất quà, trị giá hơn 76 tỷ đồng đến các Mẹ VNAH, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, người uy tín trong đồng bào các DTTS, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do lũ lụt, người ảnh hưởng dịch Covid-19,… Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức giám sát 1.536 chuyên đề, phối hợp tham gia giám sát 2.025 chuyên đề; chủ trì tổ chức phản biện xã hội đối với 557 dự thảo văn bản; tham gia góp ý hơn 4.000 dự thảo Luật, Nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật và các dự thảo văn bản khác do Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị gửi đến yêu cầu góp ý.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả được, trong quá trình thực hiện cuộc vận động vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền, vận động mặc dù được chú trong thực hiện nhưng vẫn còn một bộ phận Nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, mục đích, nội dung của CVĐ; ý thức tự giác chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới chưa cao, còn trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước; việc phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp trong tham gia thực hiện CVĐ chưa thường xuyên, chưa có sự phân công cụ thể; tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn do nước thải, rác thải; chất lượng vệ sinh ATTP chưa cao. Trước những tồn tại, hạn chế đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến: Công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện cuộc vận động; vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ở địa phương; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, nhất là những đề xuất giải pháp nhằm thực hiện cuộc vận động ngày càng tốt hơn. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo, tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản