Tin mới

Phú Yên: Hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Mặt trận) - Tính đến ngày 19/6/2024, toàn tỉnh có 9/9 huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội được tổ chức đúng theo tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đảm bảo trang trọng, được đánh giá là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 

Thực hiện Hướng dẫn số 104/HD-MTTW-BTT ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Thông tri số 06-TT/TU, ngày 19/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029; Kế hoạch số 514/KH-MTTQ-BTT ngày 31/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện; Đề án nhân sự; Chương trình, kịch bản điều hành, trang trí, khánh tiết; Tuyên truyền sôi động bằng nhiều hình thức phong phú; Điều hành đại hội nghiêm túc, đảm bảo chương trình, thời gian quy định. Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đảm bảo tỷ lệ cơ cấu ngoài Đảng từ 25-30%, cơ cấu tỷ lệ nữ, tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế. Số lượng Ủy viên Ủy ban tái cử có 259 người, tham gia mới 239 người. Có 01/9 huyện, thị xã, thành phố hiệp thương đủ 05 người tham gia Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, 04/9 huyện khuyết 02 vị trí trong Ban Thường trực và 04/9 huyện khuyết 01 vị trí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Theo đó, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 25/7 và 26/7/2024./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản