Phú Yên: Hội nghị gặp gỡ với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh quý II năm 2023

(Mặt trận) - Sáng ngày 2/8, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị gặp gỡ với các tổ chức tôn giáo quý II năm 2023. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Quốc Hoàn chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, đại diện các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 37 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Quốc Hoàn ghi nhận và biểu dương những đóng góp vô cùng ý nghĩa, thiết thực của các tổ chức tôn giáo trong thời gian qua, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng chung tay chăm lo cho người có công, cứu trợ thiên tai, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia khám, chữa bệnh, dạy nghề… Hoạt động của các chức sắc, chức việc các tôn giáo tiếp tục có những đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2023; quán triệt nội dung 04 chương trình hành động của Tỉnh ủy (Chương trình 26-CTr/TU, ngày 12/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình 27-CTr/TU, ngày19/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình 28-CTr/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình 29-CT/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045).

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự cũng chia sẻ ý kiến với mong muốn các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục quan tâm đến hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, nhất là việc giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến các tổ chức tôn giáo, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tổ chức tôn giáo để xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tiếp tục phát huy những kết quả đạt được với phương châm sống “Tốt đời - Đẹp đạo”, gắn bó, đồng hành cùng Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên, tiếp tục làm tốt công tác vận động chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống và đến với đồng bào có đạo nhanh và hiệu quả; duy trì đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành với dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội.

Cùng với đó cần tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phong trào treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo. Đặc biệt là đồng hành, gắn bó trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra vào quý 3/2024./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản