Phú Yên: Hội nghị Ủy ban MTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(Mặt trận) - Sáng ngày 26/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ Mười khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Quốc Hoàn và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Sơn La: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ trì Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có ông Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh; Công an tỉnh; các HĐTV Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức thành viên và 57/82 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam đã có nhiều đổi mới, đạt kết quả thiết thực, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với địa bàn dân cư; đẩy mạnh việc nắm bắt tình hình Nhân dân, phát huy hiệu quả của các trang mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng được công khai hiệu quả; Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được nâng cao về chất lượng và đổi mới trong hình thức tổ chức; Các hoạt động chăm lo cho người nghèo được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần giúp đỡ Nhân dân từng bước ổn định cuộc sống. Nhất là, triển khai hiệu quả phong trào “Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà Đại đoàn kết”, đến nay đã giải ngân 38.550 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 771 nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Công tác giám sát có sự đổi mới, các chuyên đề giám sát tập trung vào những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, tổ chức 02 cuộc giám sát và có 02 văn bản kiến nghị gửi cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết (Đã có 02/02 văn bản trả lời các kiến nghị). Công tác phản biện xã hội ngày càng chất lượng, đi vào chiều sâu, đã tổ chức phản biện xã hội bằng văn bản đối với 19 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với 03 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tham gia góp ý 62 dự thảo kế hoạch, chương trình, đề án và các văn bản khác của các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, giúp cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, điều chỉnh kịp thời, tạo sự đồng thuận xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thanh Đồng phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thanh Đồng chúc mừng kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và mong muốn trong thời gian đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp nâng cao chất lượng tiếp xúc cư tri trên cơ sở Hướng dẫn quy trình tổ chức TXCT của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện phản biện các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu quả; phối hợp với HĐND giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông tin, tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân về quy hoạch tỉnh Phú Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tình hình công tác thi công Cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên.

 

Tại Hội nghị, đã hiệp thương thống nhất bổ sung 01 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Thanh Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sông Cầu.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Quốc Hoàn tiếp thu ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng thời đề nghị các tổ chức thành viên và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản