Tin mới

Phú Yên: Tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

(Mặt trận) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, sáng ngày 06/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Hồng Nam phát biểu tại Lễ phát động

Trong những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, rất nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh đã quan tâm ủng hộ giúp đỡ người nghèo như: ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà, khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế, xây dựng trường học và các công trình dân sinh,…

Hiện nay, toàn tỉnh Phú Yên có 13.046 hộ nghèo và 22.481 hộ cận nghèo. Mặt khác, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Hàng ngàn hộ nghèo đang rất cần được hỗ trợ về nhà ở và sinh kế để ổn định đời sống; nhiều xã đặc biệt khó khăn đang cần được quan tâm giúp đỡ.

Tại Lễ phát động các đơn vị, cá nhân đã đăng ký ủng hộ hơn 410 triệu đồng.

Thay mặt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Hồng Nam ghi nhận và trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã quan tâm giúp đỡ người nghèo trong suốt thời gian qua. Nguồn kinh phí ủng hộ của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong Tháng cao điềm “Vì người nghèo” năm 2022 sẽ sử dụng kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

 
 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản