Phú Yên: Triển khai các hướng dẫn về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Ngày 15/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là CVĐ). Tham dự hội nghị có 120 đại biểu đại diện ban thường trực ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cần Thơ: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Thái Nguyên: Tập huấn xây dựng các mô hình tự quản trong xây dựng Nông thôn mới

Vĩnh Phúc: Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

 Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam truyền đạt các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam phổ biến một số văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về triển khai CVĐ; đồng thời hướng dẫn một số nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện CVĐ. Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh nắm được những kiến thức cơ bản để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu còn được trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất các giải pháp tổ chức, thực hiện có hiệu quả CVĐ trong thời gian tới.

THÚY HẰNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản