Tin mới

Quảng Bình: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Mặt trận) - Chiều ngày 24/3, ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, ĐBQH tỉnh Quảng Bình cùng đoàn công tác đã giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” tại UBND huyện Minh Hóa.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

Quang cảnh cuộc làm việc

Thời gian qua, UBND huyện Minh Hóa đã thực hiện kịp thời việc quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Vì vậy, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc xử lý các đơn thư KNTC được tăng cường.

Về tình hình KNTC, từ 1/7/2016 đến 1/7/2021, tại cấp huyện có chiều hướng tăng lên với 326 đơn (khiếu nại 129 đơn; tố cáo 103 đơn; kiến nghị, phản ánh 94 đơn), tăng 13 đơn so với giai đoạn 2010 -2015. Các nội dung KNTC phổ biến là lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội. Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp 345 lượt công dân với 337 vụ việc; không có các vụ việc phức tạp kéo dài hay lợi dụng KNTC gây rối làm mất trật tự an ninh.

Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn KNTC được căn cứ theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn liên quan. Chất lượng giải quyết KNTC được nâng lên, các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo được ban hành đảm bảo thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định. Việc xác minh thu thập thông tin, chứng cứ thực hiện công khai, khách quan; tổ chức đối thoại đúng quy trình và thành phần tham gia nhằm bảo đảm kết quả xác minh giải quyết thấu tình đạt lý.

Quá trình giải quyết tố cáo luôn đảm bảo bí mật thông tin về người tố cáo; việc gửi và công khai quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đảm bảo theo quy định. Sau khi quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực được Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Đối với một số vụ  việc, mặc dù đã được cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo đúng quy định nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn kéo dài, vượt cấp.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC để các đơn vị thực hiện đúng quy định trong thời gian tới. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, KNTC được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức được chú trọng; hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành chặt chẽ, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện Minh Hóa vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế. Tại buổi làm việc, cùng với đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, UBND huyện Minh Hóa cũng đã nêu lên một số kiến nghị, đề xuất về chế tài xử lý đối với hành vi quá khích của công dân; về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC…

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trần Quang Minh tiếp thu những kiến nghị, và ghi nhận nỗ lực của huyện trong vấn đề tiếp công dân, giải quyết KNTC, những nội dung kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Minh Hóa.

Đồng chí cũng đề nghị huyện Minh Hóa bổ sung, hoàn thiện báo cáo; đánh giá sâu một số vấn đề đã thảo luận tại buổi giám sát. Các nội dung kiến nghị cần đi vào cụ thể; đánh giá lại và tăng cường chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC từ cấp cơ sở; cần nâng cao chất lượng công tác dân vận, chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân… bảo đảm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ngày càng hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản