Quảng Ngãi: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

(Mặt trận) - Sáng 1/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 cho hơn 200 đại biểu là cán bộ chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Sông Hinh (Phú Yên): Xây 223 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 2 học tập và làm theo gương Bác

Đức Trọng (Lâm Đồng): Phát động ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’ năm 2023

Quang cảnh Hội nghị 
Tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai một số nội dung quan trọng gồm: Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Công văn số 611/ TTg-QHĐP ngày 04/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; Chỉ thị số 30- CT/TU ngày 13/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024- 2029”; Công văn số 3213/ UBND- KGVX ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh về phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024- 2029; hướng dẫn một số nội dung tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tích cực trao đổi, thảo luận về công tác nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, quy trình tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; các vấn đề về thời gian tổ chức đại hội điểm, kinh phí thực hiện…

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An trao đổi, giải đáp cho các ý kiến đại biểu 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản