Tin mới
Thể hiện rõ vai trò Mặt trận Tổ quốc
Thể hiện rõ vai trò Mặt trận Tổ quốc
(Mặt trận) - Ngày 29/6, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị xin ý kiến các vị nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam về định hướng xây dựng Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam chuẩn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản