Thái Nguyên: Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử

(Mặt trận) - Ngày 30/3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh do ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu tại huyện Phú Lương.

Vui Tết đầu tiên trong ngôi nhà Đại đoàn kết

Hà Nội: Thực hiện hiệu quả 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

An Giang: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn trao 49 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ông Phạm Thái Hanh, Chủ tịch MTTQ tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu tại huyện Phú Lương. 

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Phú Lương, địa phương đã triển khai thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời các bước theo quy định của Luật bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp; thành lập đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử; xây dựng Đề án dự kiến cơ cấu, phân bổ nhân sự và giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo quy định. Nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 35 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã là 355 đại biểu.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, địa phương đã lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 65 người, cấp xã là 688 người đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định. Hiện, Ủy ban bầu cử huyện đang thực hiện các quy trình để tổ chức lấy ý kến cử tri tại nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện và tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Kết luận buổi kiểm tra, ông Phạm Thái Hanh, Chủ tịch MTTQ tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện. Đồng thời đề nghị địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn; rà soát lại các hồ sơ sao cho đảm bảo đầy đủ, chính xác theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; rà soát lại hệ thống pano, áp phích, băng rôn trực quan đảm bảo chính xác, đầy đủ… để nhân dân hiểu thêm về cuộc bầu cử.

* Cùng ngày, Đoàn công tác của Uỷ ban bầu cử tỉnh do ông Đỗ Đức Công, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên, ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, thành phố Thái Nguyên đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và Ban bầu cử các cấp; tổ chức quán triệt các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định, kế hoạch.

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 được ấn định là 40 đại biểu, được bầu ở 8 đơn vị bầu cử; đối với đại biểu HĐND cấp xã là 714 đại biểu, được bầu tại 200 đơn vị bầu cử.

Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đã được phê chuẩn 243 khu vực bỏ phiếu. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố gồm 76 người, người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã gồm 1.336 người, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định.

Tại buổi kiểm tra, ông Đỗ Đức Công đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của UBBC TP Thái Nguyên. Đồng thời lưu ý, dân cư trên địa bàn TP Thái Nguyên đông, thường xuyên biến động, bởi vậy, địa phương cần tập trung thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách cử tri để đảm bảo quyền lợi của cử tri được tham gia bỏ phiếu; tổ chức tốt các Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, đồng thời chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3 đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

* Cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh do ông Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Định Hóa.

Theo báo cáo, huyện Định Hóa đã triển khai các bước chuẩn bị cho bầu cử theo đúng quy định của Luật bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp. UBBC đã thành lập đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử, xây dựng Đề án dự kiến cơ cấu, phân bổ nhân sự và giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 35 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã là 478 đại biểu.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, địa phương đã lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 70 người, cấp xã là 1.010 người đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định. Hiện, UBBC huyện đang thực hiện các bước để lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện và tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba.

Tại buổi kiểm tra, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao công tác chuẩn bị cho bầu cử của các huyện. Đồng thời, đề nghị Ủy ban bầu cử huyện cần bám sát lịch trình, thời gian và các bước chuẩn bị cho bầu cử đúng theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra, giám sát, đôn đốc các khu vực bầu cử rà soát, hoàn thiện hồ sơ người ứng cử sao cho đảm bảo đầy đủ, chính xác…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản