Thanh Hoá: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403

(Mặt trận) - Sáng 25/7, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể CT-XH và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (XDĐ, XDCQ) và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức GS, PBXH của MTTQ Việt Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 218 đã tạo được sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phát huy tốt vị trí, vai trò của MTTQ, các đoàn thể CT-XH trong tham gia XDĐ, XDCQ. MTTQ các cấp và các đoàn thể CT-XH trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động XDĐ, XDCQ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nội dung và hình thức hoạt động XDĐ, XDCQ ngày càng nâng cao về chất, đi vào nền nếp, bài bản, có chiều sâu với sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Thông qua công tác XDĐ, XDCQ đã giúp cấp ủy, chính quyền làm tốt hơn việc công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp trong tỉnh đã phản ánh đến cấp ủy tổ chức Đảng các cấp với tổng số hơn 82.500 ý kiến tham gia XDĐ, XDCQ các cấp. Tổ chức góp ý hơn 12.000 lượt ý kiến đối với người đứng đầu cấp ủy và đảng viên thông qua hoạt động thường xuyên; thông qua việc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy và thực hiện vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức CT-XH. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên, Nhân dân để phản ánh đến chính quyền cùng cấp với hơn 300.000 lượt ý kiến góp ý xây dựng.

 Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết liên tịch 403/2017, MTTQ các cấp và các đoàn thể CT-XH đã triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động GS, PBXH, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động GS, PBXH ngày càng nâng cao về chất; nội dung thực hiện sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Thông qua công tác GS, PBXH đã giúp cấp ủy, chính quyền làm tốt hơn việc công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giai đoạn 2017-2022, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức giám sát độc lập được 6.339 cuộc, trong đó: cấp tỉnh giám sát 124 cuộc, cấp huyện 625 cuộc, cấp xã 5.590 cuộc. Nhìn chung, việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của MTTQ các cấp đều được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp thu và giải quyết cụ thể, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh. MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức PBXH đối với 1.545 dự thảo các văn bản của cấp ủy, các chương trình đề án, các cơ chế chính sách của chính quyền các cấp, trong đó: cấp tỉnh phản biện 81 dự thảo văn bản; cấp huyện phản biện 118 dự thảo văn bản; cấp xã phản biện 1.346 dự thảo văn bản.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay; đồng thời, góp ý, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc tham gia góp ý XDĐ, XDCQ, công tác GS, PBXH trong thời gian tới.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu kết luận hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp, cống hiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, Nghị quyết liên tịch số 403/2017 trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, quyết định, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về việc MTTQ, các đoàn thể CT-XH và Nhân dân tham gia góp ý XDĐ, XDCQ, trọng tâm là Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể CT-XH và Nhân dân tham gia góp ý XDĐ, XDCQ; Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể CT-XH và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định 2543 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể CT-XH và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện GS, PBXH, tham gia góp ý XDĐ, XDCQ của MTTQ và các đoàn thể. Định kỳ báo cáo kết quả GS, PBXH với cấp ủy, HĐND cùng cấp có ý kiến để các tổ chức, cá nhân liên quan trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị. Xác định GS, PBXH là nội dung quan trọng trong công tác XDĐ, một giải pháp căn bản để thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND và các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác GS, PBXH, tham gia góp ý XDĐ, XDCQ; rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung và thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp đã ký kết.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đề nghị, MTTQ, các đoàn thể CT-XH cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức GS, PBXH theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và Linh mục Trần Xuân Mạnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW. 
Các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Thị Huyền, trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017 

Tại hội nghị, 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị khóa XI, giai đoạn 2013-2023; 32 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giai đoạn 2017-2022 được Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản