Tin mới

Thành phố Hồ Chí Minh: Đổi mới nội dung triển khai thực hiện cuộc vận động đến từng khu dân cư

(Mặt trận) - Sáng 5/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan; Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Lê Văn Tân.

Đồng Tháp: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Bắc Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Dũng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029.

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cho biết, sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động nhận được sự hưởng ứng của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, đoàn viên, hội viên và Nhân dân TP; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, sự chủ động, khơi dậy các tiềm năng nội lực từ gia đình, cộng đồng dân cư, khu phố, tổ dân phố… tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tính đến nay có 3/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới (giai đoạn 2011 - 2015), 50/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (2016 - 2020). Tính đến giữa tháng 10/2020, toàn TP.HCM có 1.984 điểm xanh - sạch - đẹp, 1812/1990 khu phố, ấp được công nhận “Khu phố, ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố HCM Tô Thị Bích Châu phát biểu tại Hội nghị

"Cuộc vận động đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay ở khu dân cư đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn TP, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình", Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn nêu rõ.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn, trong quá trình thực hiện, công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung của cuộc vận động có lúc, có nơi vẫn còn lúng túng khi phối hợp hoạt động với Ban chỉ đạo phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cùng cấp… Việc cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động nhiều nơi chưa đồng bộ, còn mang tính phong trào, hình thức, cao điểm chứ chưa đi vào chiều sâu và chưa lan tỏa trong cộng đồng dân cư, chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương...

Phó Bí thư Thành ủy TRPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen cho các tập thể 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong những năm qua khi hệ thống Mặt trận các cấp của TP có nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, tập hợp, phát huy tinh thần sáng tạo… tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.

"Điều đó đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình…", ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội TP tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Công văn số 327-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm nâng cao nhận thức ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện cuộc vận động.

“Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên nắm rõ tình hình, rút kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh và yêu cầu các cấp ủy cần phối hợp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thống nhất một số nội dung liên quan giữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để lồng ghép tổ chức thực hiện tại cơ sở cho phù hợp, thuận tiện.

Khen thưởng tại Hội nghị

Bên cạnh đó, tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đổi mới nội dung triển khai thực hiện cuộc vận động đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, lắng nghe ý kiến từ cơ sở thông qua các hình thức đối thoại Nhân dân, đặc biệt là phát động xây dựng mô hình, điển hình, cách làm hay, đồng thời thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý cần chú trọng đổi mới phương thức, nội dung hoạt động thích ứng với điều kiện vừa phòng, chống dịch Covid-19, các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội quần chúng, các tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cùng đồng hành, chung tay, chung sức, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương chia sẻ, đóng góp trên tinh thần “lấy sức dân chăm lo cho dân”, “lá lành đùm lá rách”, “Đảng viên giúp dân”, “Đoàn viên, Hội viên giúp nhau”, “hộ khá giúp hộ khó”.

Ngoài ra, tăng cường công tác biểu dương, khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân, mô hình, điển hình có sự đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả trong tổ chức thực hiện cuộc vận động tại cơ sở, tạo khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân để cuộc vận động ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực…

Khen thưởng tại Hội nghị  

Nhân dịp này, UBND TP.HCM tặng bằng khen cho 22 tập thể; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng bằng khen cho 46 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức thành viên và Liên minh hợp tác xã TP ký kết Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025 và ký kết Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội TP.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu chứng kiến nghi thức ký kết chương trình phối hợp 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản