Tin mới

Thừa Thiên Huế: Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

(Mặt trận) - Ngày 20/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cho các vị chức sắc, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, người có uy tín trong cộng đồng, đại diện các tổ chức thành viên và các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Bà Phạm Thị Ái Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị, tham dự có ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Ái Nhi phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Ái Nhi cho biết, Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ báo cáo 2 chuyên đề về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau Hội nghị, quý vị đại biểu sẽ cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, bà con các tôn giáo trên địa bàn tỉnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu và các giải pháp để sớm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong việc phát triển tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 
 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản