Sáng nay, (31/1) Trung ương khóa XIII bầu Tổng Bí thư
Sáng nay, (31/1) Trung ương khóa XIII bầu Tổng Bí thư
(Mặt trận) - Trong sáng nay (31/1), Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản