Tin mới

Tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ông Phạm Minh Chính đề nghị các đơn vị ngành xây dựng Đảng tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII.

Thủ tướng yêu cầu tăng tốc trong 2 tháng cuối năm

ĐH Thi đua yêu nước Hội Nhà báo: “Người làm báo luôn nêu cao tinh thần dấn thân cống hiến, đối mặt hiểm nguy“

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cương quyết thay cán bộ không biết làm việc, tiêu cực, lợi ích nhóm

Chiều 30/3, phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, trong quý II năm 2020, toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo phương châm “Nắm chắc tình hình; báo cáo chính xác, kịp thời; phát hiện sớm, cách ly nhanh; điều trị tích cực, chống lây lan”.

Trong đó chú trọng cơ cấu lại cách quản lý, điều hành của từng cơ quan theo hướng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ nhưng giảm tổ chức hội nghị trực tiếp, tăng cường trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm triệu tập đông người.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. (ảnh: Xaydungdang.org.vn)

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu có giải pháp phù hợp hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương đúng tiến độ gắn với hoàn thành các mục tiêu của đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đồng thời tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 12 khóa XII; Tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và phương hướng công tác nhân sự Đại hội hội XIII. Trong đó tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII; Trình phê duyệt “Tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Ông Phạm Minh Chính lưu ý tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương và cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác của quý II-2020 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Ngành xây dựng Đảng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tập trung chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Một nội dung quan trọng khác được ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh đó là ngành cần tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền cũng như không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, không để những người chạy chức, chạy quyền lợi dụng biến cán bộ, tổ chức thành công cụ cho chạy chức, chạy quyền.

Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết, thực hiện kiểm soát quyền lực, chống mọi tiêu cực trong công tác cán bộ. Kiên quyết không để lọt những người có khuyết điểm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy các cấp và không để sót người có đức, có tài.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành xây dựng Đảng thời gian tới cần tập trung tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chú trọng công tác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên./.

Theo PV/VOV.VN

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản