Tin mới

TP Cao Lãnh: Khởi sắc cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Mặt trận) -Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” trên địa bàn TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng và nội lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Mô hình tuyến đường “Xanh - sạch - đẹp” trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Cao Lãnh

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) chủ động phối hợp các cấp, các ngành tích cực vận động Nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tiếp thu kiến thức khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi mô hình sản xuất, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, hướng đến nâng cao đời sống, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Thông qua phát động đã tác động chuyển biến nhận thức, Nhân dân hăng hái tham gia sản xuất, kinh doanh, điển hình là phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở các khu dân cư. Nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô trong sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật - công nghệ vào sản xuất như mô hình sản xuất rau an toàn (xã Mỹ Tân), Hợp tác xã lúa giống (xã Mỹ Trà); thành lập mô hình “Hội quán” để người dân trao đổi học hỏi kinh nghiêm trong sản xuất, nuôi trồng.

Bám sát 5 nội dung của cuộc vận động, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp định hướng nội dung tuyên truyền sát hợp, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng nêu bật ý nghĩa, mục đích của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai cả chiều rộng lẫn chiều sâu, thực hiện rộng khắp trong quần chúng nhân dân trên địa bàn dân cư và trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời chọn một số địa phương điểm chỉ đạo để quán triệt thực hiện (phường Mỹ Phú - thực hiện đô thị văn minh; xã Tân Thuận Tây - thực hiện làng mới trong xây dựng NTM); lựa chọn từng nội dung để tác động vào chương trình NTM, xác định rõ việc Nhà nước làm, việc Nhà nước và Nhân dân cùng làm và việc Nhân dân làm. Từ đó, nâng cao nhận thức cho Nhân dân nhận diện được nhiệm vụ của từng chủ thể, hiểu rõ, hiểu đúng về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, góp phần khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương để đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Từ năm 2016 đến nay, vận động các công trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Nhân dân đóng góp hiến trên 190.000m2 đất và vật tư lao động để xây dựng trên 210 công trình cầu, đường giao thông nông thôn, với tổng trị giá khoảng 40 tỷ đồng; việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ với sự tham gia của đại diện các hộ gia đình ở khu dân cư, tỷ lệ hộ dân được lấy ý kiến đồng thuận cao (đạt trên 99,23%). Qua đó, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (năm 2020 được Chính phủ công nhận TP Cao Lãnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019).

Đối với lĩnh vực xây dựng đô thị văn minh, MTTQ phối hợp với chính quyền và các ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng mô hình “16 giờ 30 phút chiều thứ Sáu hàng tuần”, “Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng”, tham gia làm vệ sinh, giữ gìn môi trường xung quanh khu dân cư và các tuyến đường sạch - đẹp, góp phần làm chuyển biến rõ nét về xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị không chỉ dừng lại ở việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào đã được cụ thể hóa và đa dạng, nhiều mô hình phát huy hiệu quả; tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỷ lệ hộ gia đình đạt văn hóa tăng dần theo từng năm; hằng năm có 100% khóm, ấp (69/69) được công nhận đạt chuẩn “Khóm văn minh đô thị”, “Ấp đạt chuẩn văn hóa NTM”.

Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư. Tính đến nay, thành phố có 35.783 “Gia đình học tập”; 243 “Dòng họ học tập”, 69/69 “Cộng đồng học tập” và 91 “Đơn vị học tập”. Đặc biệt, TP Lãnh được UNESCO ghi danh trong giải thưởng Thành phố học tập toàn cầu.

Công tác xóa nghèo, gắn với chương trình an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan thực hiện. Huy động các nguồn lực đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” với số tiền trên 90 tỷ đồng, đã trao tặng hàng ngàn suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; cấp hơn 5.500 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách; cất mới 802 nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá trên 34 tỷ đồng; đã xóa trên 1.500 hộ nghèo; xây dựng 65 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá trên 9,5 tỷ đồng...

Từ những hiệu ứng tích cực trên, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” TP Cao Lãnh đã đi vào nề nếp. Xuất phát từ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm của MTTQ các cấp và sự hưởng ứng tích cực, đồng thuận cao của Nhân dân, nên từng nội dung của cuộc vận động ngày càng được nâng cao về chất lượng. Thông qua cuộc vận động, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng Nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, phát triển.

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản