Tin mới

Triển khai mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Mặt trận) -Chiều 25-5, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức triển khai mô hình thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại khu phố Đại Đình, phường Tân Hồng (thành phố Từ Sơn). Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm để triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao kinh phí và hiện vật hỗ trợ Ban Công tác Mặt trận khu phố Đại Đình.

Với mục tiêu phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư với các phong trào ở địa phương, Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất với MTTQ thành phố Từ Sơn, Ban Công tác MTTQ khu phố Đại Đình triển khai mô hình thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại hộ gia đình; sản xuất, buôn bán kinh doanh lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng sạch; tổ chức mỗi tháng ít nhất một cuộc tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm trên toàn địa bàn; vận động nhân dân đóng góp xây dựng, chỉnh trang cơ sở hạ tầng ngày càng xanh – sạch – đẹp…

Triển khai mô hình, định kỳ mỗi tháng 1 lần Ban Công tác Mặt trận khu phố tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình kết quả thực hiện nội dung trọng tâm của CVĐ để rút kinh nghiệm tiếp tục thực hiện, tổ chức sơ kết vào tháng 6-2022 và tổng kết vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân diễn ra vào tháng 11-2022.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh trao kinh phí 10 triệu đồng và 5.000 chiếc khẩu trang y tế hỗ trợ cho Ban Công tác MTTQ khu phố Đại Đình.

Nhân dịp này, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tới đông đảo cán bộ, nhân dân khu phố.

Phương Mai

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản