Tin mới

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

(Mặt trận) - Ngày 19/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương Quyết định phân bổ số tiền 20  tỷ đồng từ nguồn cứu trợ trung ương quản lý để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ gây ra tại 5 tỉnh miền Trung, trong đó hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình mỗi tỉnh 05 tỷ đồng; tỉnh Quảng Nam: 03 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh: 02 tỷ đồng.

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt đầu Xuân, ký kết giao ước thi đua năm 2024

Căn cứ báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai về tình hình thiệt hại của các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra; báo cáo, văn bản đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh về tình hình thiệt hại do bão lũ.

Căn cứ Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;

Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương Quyết định phân bổ số tiền 20  tỷ đồng từ nguồn cứu trợ trung ương quản lý để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ gây ra tại 5 tỉnh miền Trung, trong đó hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình mỗi tỉnh 05 tỷ đồng; tỉnh Quảng Nam: 03 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh: 02 tỷ đồng.

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ làm nhà ở cho các gia đình hộ nghèo, gia đình có nhà bị sập trôi hoàn toàn, bị hư hỏng nặng từ 80% trở lên, mức hỗ trợ 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng)/căn nhà; hỗ trợ các gia đình có người bị chết và mất tích mức hỗ trợ 5.000.000đ (năm triệu đồng)/01 người chết, mất tích; hỗ trợ người bị thương, mức hỗ trợ 3.000.000đ (ba triệu đồng)/ 01 người bị thương.

THÔNG TIN TIẾP NHẬN

ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ THIỆT HẠI DO BÃO LŨ

I. TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC:

Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số tài khoản: 3713.0.1058784.00000

Mã đơn vị QHNS: 1058784

Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

II. TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG:

2.1.TÀI KHOẢN TIỀN VIỆT NAM

Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

Số Tài khoản: 001.1.00.193241.8

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

2.2. TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ

Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

Số Tài khoản: 001.1.37.193253.8

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

SW Code: BFTVVVNX001

III. TIẾP NHẬN ỦNG HỘ BẰNG TIỀN MẶT:

Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng 109, Phòng 111), Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 0243 928 8480.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản