Phân bổ hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch
Phân bổ hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch
(Mặt trận) - Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã...
Trà Vinh chung sức cùng cả nước vượt qua đại dịch
Trà Vinh chung sức cùng cả nước vượt qua đại dịch
(Mặt trận) - Kể từ khi làn sóng dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, cả nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng đã và đang phải đương đầu với những khó khăn, thách thức bởi diễn biến rất phức tạp và khó...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản