Tin mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

(Mặt trận) - Sáng ngày 5/8, tại thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương .

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Phối hợp vận động đồng bào công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Phát động nhiều phong trào thi đua ngày càng phong phú, đa dạng với nội dung chủ đề cụ thể, thiết thực

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng của 5 thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2022 nêu rõ, tổng sản phẩm trên địa bàn của 5 thành phố đều tăng trên 7% so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu ngân sách của 5 thành phố đạt trên 488.820 tỷ đồng, tăng so cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu, tổng doanh thu du lịch của cả 5 thành phố đều tăng; kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của các thành phố tiếp tục được duy trì, cải thiện, nâng cao; công tác đối ngoại được tăng cường; quốc phòng - an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của từng thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các thành phố trong Cụm đã phát động nhiều phong trào thi đua ngày càng phong phú, đa dạng với nội dung chủ đề cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực, như: Thành phố Hà Nội với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; thành phố Hải Phòng với chủ đề “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”; thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”; thành phố Cần Thơ với chủ đề “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.

Quang cảnh Hội nghị

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phát động đã được các thành phố trong Cụm triển khai sâu rộng, đi vào thực tiễn, có giá trị thiết thực đối với cuộc sống của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước nước chung và mỗi địa phương nói riêng.

Bên cạnh phong trào thi đua thường xuyên, 5 thành phố trong cụm cũng chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, việc khó trong từng ngành, lĩnh vực của tỉnh như: Thành phố Hà Nội: Phong trào thi đua đẩy mạnh Cải cách hành chính; Phong trào sáng kiến sáng tạo Thủ đô; Phong trào “Người tốt, việc tốt.. Thành phố Hồ Chí Minh: Phong trào thi đua “Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh khởi nghiệp - lập nghiệp”; Phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Phong trào thi đua “Chính quyền số, chuyển đổi số”, “Chỉnh trang và phát triển đô thị”,…Thành phố Đà Nẵng: Phong trào thi đua thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố giao cho các các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; Phong trào thi đua “Thực hiện công tác đầu tư xây dựng, đền bù giải toả, tái định cư đối với các dự án, công trình trọng điểm, mang tính động lực”; …Qua việc tổ chức các phong trào thi đua, vai trò của cấp ủy được thể hiện ngày càng rõ nét, mục tiêu thi đua cụ thể, việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua kịp thời gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình, mô hình tiên tiến, vì vậy đã động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất.

Công tác khen thưởng cơ bản đảm bảo đúng qui định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; đã chú ý khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng người trực tiếp lao động, tập thể lao động nhỏ, các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước các thành phố đã khen thưởng 25.974 tập thể, cá nhân, cụ thể: Cờ thi đua của UBND thành phố: 890 tập thể; Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 3001 tập thể; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 117 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố: 21.966 tập thể, cá nhân. Kịp thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho: 471 tập thể, cá nhân, cụ thể: Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 7 mẹ; Cờ thi đua của Chính phủ cho 46 tập thể; Huân chương các loại cho 77 tập thể, cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 341 tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022, thảo luận, trao đổi và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, đi tới thống nhất chương trình công tác trọng tâm năm 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm. Trao đổi những kinh nghiệm hay trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua và chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thảo luận để xây dựng các mối quan hệ, mang tính nguyên tắc, bền vững, để các doanh nghiệp của các thành phố có điều kiện hợp tác và cùng phát triển, khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, tiến tới “Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm giữa các thành phố. Thống nhất Quy chế hoạt động và bình xét thi đua năm 2022 của Cụm...

Lấy người dân là chủ thể, là trọng tâm và là động lực để phục vụ

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2022 được Chính phủ xác định là năm “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Trong bối cảnh khó khăn, thuận lợi đan xen nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự giám sát của Quốc hội; sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; sự năng động, sáng tạo, đồng lòng, chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng, hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiểu kết quả cụ thể; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân được mở rộng; uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế được nâng lên.

“Những kết quả quan trọng nêu trên là công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong đó có sự đóng góp xứng đáng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân 5 thành phố trực thuộc Trung ương”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022 và tán thành với  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức các phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022 đã đề ra, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị 5 thành phố cần quán triệt sâu sắc, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không".

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước cần chú ý toàn diện các vấn đề, giải quyết hài hòa mối quan hệ: “ổn định phát triển; kế thừa và đổi mới; mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội; nơi thuận lợi với nơi khó khăn; thành tích của tập thể và thành tích của cá nhân”.

Đặc biệt trong thực tiễn hiện nay, cần chú ý một số vấn đề mới phát sinh như: tâm lý xã hội, sức khỏe tinh thần của cá nhân sau đại dịch Covid-19; chú ý tới những sự việc gây bức xúc tới 1 cá nhân; phải lấy người dân là chủ thể, là trọng tâm và là động lực để phục vụ. Nhất định không coi thường 1 đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả 1 cánh rừng.

“Cụm thi đua cần tăng cường hơn nữa công tác nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay để trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản