Tổng kết Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế năm 2022
Tổng kết Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế năm 2022
(Mặt trận) - Ngày 15/12, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế gồm 9 thành viên: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản