Tin mới

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang

(Mặt trận) - Ngày 5/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến đã làm việc với tỉnh Kiên Giang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024 tại chùa Quán Sứ

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Quốc Trung 

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Kiên Giang đã thành lập 3 Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và 21 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. UBND các huyện, thành phố đã thành lập 163 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.170 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu, thành phần và số lượng theo đúng luật định. UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập Tổ bầu cử, 144/144 xã, phường, thị trấn thành lập xong Tổ bầu cử, với 1.768 Tổ, với 1.768 khu vực bỏ phiếu.

Đến nay, sở Nội vụ đã bàn giao xong danh sách và tóm tắt tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban bầu cử các cấp để chỉ đạo niêm yết ở 1.768 khu vực bỏ phiều theo luật định. Tổng số cử tri đã niêm yết trên địa bàn tỉnh là 1.185.486 cử tri, việc viết phiểu cử tri đã thực hiện đạt 100%.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành thực hiện các bước để những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện việc vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức tiếp nhận chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời có kế hoạch và tạo điều kiện để các ứng cử viên thực hiện việc vận động bầu cử theo đúng nguyên tắc dân chủ - công khai - bình đẳng và đúng pháp luật. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử được Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo, giải quyết, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Tiểu ban tuyên truyền thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh đã phối hợp triển khai đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyên về bầu cử, đảm bảo tiến độ đề ra, chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội về cuộc bầu cử, kịp thời định hướng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thủ địch, cơ hội chính trị chống phá cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền được thưc hiện bằng hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế, bằng các pa-nô, áp-phích, bằng-rôn, khẩu hiệu để lắp đặt ở tuyến đường, trục đường trung tâm, các khu đông dân cư. Các huyện, thành phố mở thêm chuyên mục phát thanh về bầu cử, hỏi đáp về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử...

Tiếu ban An ninh, trật tự và Y tế phối hợp với Sở Y tế, các ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19, chuẩn bị các phương án bỏ phiếu đối với các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế. Hiện nay, tình hình địch bệnh tại Campuchia vẫn chưa được kiểm soát, dự báo trong thời gian tới công dân Việt Nam đang lao động, sinh sống ở các nước trong khu vực nhất là ở Campuchia sẽ tiếp tục trở vê địa phương qua biên giới Việt Nam Campuchia với số lượng lớn, ngoài hoạt động nhập cảnh qua cửa khẩu. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã phối hợp với lực lượng có liên quan bố trí 41 chốt chặn, 3 đội cơ động và 4 tàu xuồng tuần tra trên biển. Hiện nay, tỉnh Kiên Giang đã thành lập 5 khu cách ly với khả năng tiếp nhận khoảng 1.700 người.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quốc Trung

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ về công tác bầu cử của tỉnh Kiên Giang. Chủ tịch đánh giá, Kiên Giang đã hoàn thành các bước quan trọng theo quy trình bầu cử, thực hiện đầy đủ việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đảm bảo đúng thẩm quyền ban hành, thời gian ban hành và thành phần các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định. Công tác tuyên truyền về bầu cử được quan tâm chỉ đạo sâu sát, việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đã được triển khai theo quy định. Việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử được phân công cụ thể. Địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch sẵn sàng ứng phó với các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử…

Trước tình hình dịch Covid – 19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến yêu cầu tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác tuyên truyền công tác bầu cử để nhân dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong bầu cử; phát huy các hình thức tuyên truyền, tập trung tuyên truyền trực quan nhất là tại các khu vực trung tâm tập trung đông người, trụ sở cơ quan, đơn vị nhất là tại các địa điểm bầu cử.

Bên cạnh đó cần chỉ đạo làm tốt công tác xác định tư cách người ứng cử, lập, niêm yết danh sách những người ứng cử, danh sách cử tri, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan, đồng thời có những phương án đảm bảo trật tự an ninh, tránh trường hợp danh sách bị xé, rách nát, nhòe ướt do mưa gió; đồng thời rà soát lại tất cả các quyết định thành lập các Ban Bầu cử của các cấp và các Tổ bầu ở đơn vị bầu cử. Tiếp tục rà soát công tác nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo các tiêu chuẩn cụ thể đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân…

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kiểm tra, giám sát niêm yết danh sách đại biểu tại phường Vĩnh Thanh Vân. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần Hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã triển khai tổ chức cho những người ứng cử thực hiện vận động bầu cử đúng theo quy định. Nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là những nơi tiềm ẩn bức xúc của nhân dân liên quan đến quản lý đất đai, bồi thường, tái định cư, những nơi phức tạp liên quan đến môi trường, dân tộc, tôn giáo, các khu tập trung đông công nhân, các khu công nghiệp…. Kịp thời giải quyết, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, liên quan đến công tác bầu cử, liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng Nhân dân; chú trọng ổn định tình hình, đập tan âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, đảm bảo cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao… Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử nắm chắc các quy định về tổ chức ngày bầu cử, về phát phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử theo quy định, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo tại các địa điểm bỏ phiếu để tổ chức ngày bầu cử diễn ra thuận lợi. Sẵn sàng phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện phát sinh bùng phát dịch Covid - 19 và các sự cố thiên tai do biến đổi khí hậu.

Nhấn mạnh Kiên Giang là địa bàn giáp ranh với biên giới nước bạn Campuchia, nơi dịch Covid – 19 đang bùng phát, tình hình nhập cảnh trái phép qua biên giới ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch trên địa bàn, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh cần bám sát các hướng dẫn của Trung ương để báo cáo cấp ủy chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch thật cụ thể, chi tiết để tổ chức cuộc bầu cử trong điều kiện bùng phát dịch bệnh đảm bảo an toàn, đúng luật.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kiểm tra, giám sát niêm yết danh sách đại biểu tại phường Vĩnh Thanh Vân. Ảnh: Quốc Trung 
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến hướng dẫn các thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh Kiên Giang cách lập và niêm yết danh sách đại biểu. Ảnh: Quốc Trung
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản