Tin mới

Góp ý Dự thảo Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, Đảng viên và công tác cán bộ

(Mặt trận) - Sáng 9/7, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì cuộc họp góp ý Dự thảo Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, Đảng viên và công tác cán bộ.

Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trao tặng 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì cuộc họp. Ảnh: Quang Vinh.

Tính đến hết ngày 26/6, Ban Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nhận được 46 văn bản góp ý của các ban Đảng, Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ban đơn vị của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tại cuộc họp, đa số đều đồng ý về kết cấu và nội dung của Dự thảo Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, Đảng viên và công tác cán bộ. Các ý kiến đều đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhằm tìm ra giải pháp khắc phục, triển khai Thông tri có hiệu quả.

Cụ thể, các đại biểu góp ý Ban soạn thảo cần bổ sung thêm quy trình, hướng dẫn để thực hiện giám sát trong Dự thảo Thông tri. Thêm vào đó, hình thức giám sát trong Thông tri cần thể hiện được sự phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội. Ban soạn thảo cũng cần cân nhắc tính khả thi của Thông tri như việc làm rõ cụm từ “khi cần thiết” là khi nào trong Thông tri.

Ở nội dung tổ chức thực hiện trong Dự thảo Thông tri, một số ý kiến đề nghị cần cân nhắc việc phân công “Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam giám sát việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam; Giám sát cán bộ, Đảng viên và công tác cán bộ ở Trung ương và các địa phương” bởi thực hiện nhiệm vụ này có thể phải tăng nguồn lực và chồng chéo với MTTQ Việt Nam ở địa phương, nơi cư trú.

Tại nội dung giám sát của Dự thảo Thông tri, các đại biểu cho rằng nên dùng cụm từ “người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền” thay vì liệt kê một số chức danh “cán bộ chủ chốt các cấp: Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các cấp” để được đầy đủ và bao trùm hơn.

Bên cạnh các ý kiến góp ý vào những nội dung lớn của dự thảo, còn có một số ý kiến góp ý vào các tiểu tiết nhỏ, cách sử dụng câu từ trong Dự thảo Thông tri.

Các ý kiến đóng góp tại cuộc họp sẽ được Ban Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, Đảng viên và công tác cán bộ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản