Tin mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Mặt trận) - Chiều 17/6, tại Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã chủ trì Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

200 căn nhà đại đoàn kết đến với hộ nghèo huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ: Không bao giờ quên những người làm nên “cột mốc vàng” của lịch sử

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên

Quang cảnh Hội thảo 

Hội thảo còn có sự tham dự của các đại biểu là đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, trưởng ban công tác mặt trận, ban giám sát đầu tư cộng đồng và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số (DTTS) của 10 tỉnh miền núi phía Bắc: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, góp phần bảo đảm sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển của các dân tộc ở nước ta. Để góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống, tạo niềm tin trong đồng bào DTTS thì cần tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội thảo 

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác giám sát và phản biện xã hội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp các các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bộ ngành liên quan để từng bước hoàn thiện các quy định của pháp luật về giám sát và phản biện xã hội; cũng như sửa đổi, bổ sung 4 quy chế phối hợp và 13 chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong đó có hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã hướng dẫn tổ chức Mặt trận các cấp vùng đồng bào DTTS và miền núi phối hợp tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật, tham gia các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng miền núi, vùng đồng bào DTTS; động viên các tầng lớp nhân dân tăng cường công tác giám sát các chương trình, dự án đang triển khai ở khu dân cư, phát huy vai trò giám sát trực tiếp của nhân dân, đặc biệt quan tâm hoạt động giám sát việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở cơ sở nơi đồng bào trực tiếp được thụ hưởng theo mục tiêu của Chương trình 135, Chương trình 134, và Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương vùng đồng bào DTTS,… các chính sách lớn được triển khai thực hiện ở vùng DTTS như các chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên cho đến nay, vùng đồng bào DTTS vẫn là vùng khó khăn nhất cả nước. Tỷ lệ đói nghèo cao gấp nhiều lần mức bình quân chung, khoảng cách giàu nghèo ngày càng giãn rộng; trình độ dân trí thấp; văn hóa truyền thống của một số dân tộc đang bị mai một; có nơi tình trạng tội phạm và các tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa ổn định xã hội.

Do đó, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, nâng cao đời sống của đồng bào DTTS trong thời gian tới, hội thảo là cơ hội, điều kiện để các đại biểu thảo luận những vấn đề liên quan góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam bám sát yêu cầu đặt ra, đặc biệt là gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS, miền núi.

 
Đại biểu tham luận tại Hội thảo 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện và đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian tới.

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận những chia sẻ, ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với chủ đề hội thảo đưa ra, đồng thời đề nghị, sau hội thảo, Ban Dân tộc của UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, cũng như những kiến nghị, đề xuất tại hội thảo để báo cáo Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và gửi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các địa phương, với trọng tâm là hướng đến bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, trong đó có đồng bào DTTS.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản