Tin mới

Nâng cao hiệu quả trong giám sát xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “MTTQ Việt Nam thực hiện giám sát xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiện nay”.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024- 2029

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Quang cảnh Hội nghị 

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Chủ nhiệm đề tài cho biết, đề tài đã đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới (NTM) và hoạt động giám sát xây dựng NTM hiện nay của MTTQ Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát một số địa phương về hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, nhất là giám sát NTM ở cấp cơ sở; tổ chức các buổi trao đổi, tọa đàm theo khu vực vùng, miền về nhiệm vụ giám sát và vận động người dân tham gia xây dựng NTM; tham gia các đoàn thẩm định, đánh giá thực tế đánh giá hoạt động giám sát của Mặt trận thông qua việc lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng NTM; kết hợp tổ chức Hội thảo ở cấp trung ương về hoạt động giám sát xây dựng NTM của MTTQ Việt Nam cơ sở.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, kết quả nổi bật nhất trong xây dựng NTM là MTTQ Việt Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức để từ đó thực hiện tốt xây dựng NTM từ gia đình, từ cộng đồng; vận động nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực để xây dựng NTM. Trong 5 năm qua, nhân dân đã tự nguyện góp công, góp sức để xây dựng NTM tại cộng đồng và thực hiện công tác an sinh xã hội, nhiều mô hình xây dựng NTM ở cơ sở được nhân rộng ở nhiều nơi.

Trong hoạt động giám sát xây dựng NTM, MTTQ Việt Nam đã tham giám sát rất nhiều đến nội dung liên quan đến NTM như giám sát các vấn đề nông nghiệp, nông thôn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân; giám sát việc xây dựng đền bù, giải phóng mặt bằng đề xây dựng NTM; giám sát các nguồn lực hỗ trợ để xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng NTM,... qua đó đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng NTM.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát xây dựng NTM nhất là giám sát NTM ở cơ sở còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế, một số nơi hoạt động còn hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Do đó, từ những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, nhóm nghiên cứu đã đề xuất 6 nhóm giải pháp bao gồm nhóm giải pháp về nhận thức; giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách về giám sát xây dựng NTM ở cơ sở; giải pháp nâng cao năng lực của chủ thể giám sát; giải pháp về phối hợp hoạt động trong giám sát xây dựng NTM ở cơ sở; giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng NTM; giải pháp về các điều kiện đảm bảo.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài, nhóm nghiên cứu đề xuất Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện giám sát xây dựng NTM ở cơ sở dành cho cán bộ Mặt trận các cấp, làm cẩm nang cho cán bộ Mặt trận cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ giám sát xây dựng NTM.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nội dung nghiên cứu của đề tài, với kết cấu logic, chặt chẽ, phương pháp nghiên cứu chuyên sâu về mặt lý luận và thực tiễn; đồng thời khẳng định nhóm tác giả đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát xây dựng NTM ở cơ sở hiện nay.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng đề tài đã đánh giá một cách toàn diện về mặt lý luận, phản ánh bức tranh thực tiễn sinh động, phong phú và đề ra giải pháp có tính ứng dụng cao, đáp ứng được nhiệm vụ thực hiện xây dựng NTM của MTTQ trong những năm qua; nhất là trong hoạt động giám sát thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được quy định tại các văn bản của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam.  

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM muốn đạt được hiệu quả thì cần có giải pháp đồng bộ, trong đó phải có cơ chế giám sát và phản biện đối với một số chính sách. Trong các hình thức giám sát, giám sát nhân dân đóng vai trò quan trọng nhất, qua đó cho thấy tầm quan trọng của Mặt trận trong vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia giám sát hiệu quả. Do đó, nội dung nghiên cứu của đề tài là rất cần thiết và mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn lớn.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, việc nghiệm thu đề tài sẽ là cơ sở khoa học và lý luận thực tiễn quan trọng nhằm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát xây dựng NTM ở cơ sở.

Tại Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản