Tin mới

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Chiều ngày 28/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Báo cáo chính trị cần làm nổi bật vai trò và đóng góp của Mặt trận đối với sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo 354 Trung ương làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác dân tộc, tôn giáo

Quang cảnh cuộc làm việc 

Tham dự cuộc làm việc có bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo các Ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

“Đoàn kết - Dân chủ - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển”

Theo ông Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp, sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam cấp trên, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV đề ra, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Trong đó phải kể đến việc MTTQ các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 6.000 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở, đạt 157% kế hoạch giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí trên 648 tỷ đồng. Kết quả thực hiện Đề án là điều kiện quan trọng giúp các hộ nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại cuộc làm việc

Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” bước đầu nâng cao nhận thức của Nhân dân về bảo vệ môi trường. Từ 28 mô hình điểm cấp huyện về thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa triển khai năm 2020. Đến nay, có trên 2.500 mô hình, tổ tự quản về bảo vệ môi trường. Nhiều cách làm hay, sáng tạo được MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên phối hợp triển khai hiệu quả như: Tổ chức Ngày hội đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập, lấy cây xanh; xây dựng mô hình “Vườn hoa trên không”; mô hình “Thùng rác gia đình”; xây dựng mô hình “Vườn hoa kiểu mẫu”; làm gạch sinh thái để xây dựng các công trình nhỏ; tái chế rác thải nhựa thành các điểm vui chơi...

Cùng với đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 597 mô hình điểm văn minh trong việc cưới, việc tang; các thủ tục trước, trong và sau đám cưới, đám tang ở một số nơi đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Việc huy động nguồn lực thực hiện có hiệu quả Dự án liên kết hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò H.Mông mang lại kết quả thiết thực. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 2 con bò giống (một số hộ có thêm bê con); tổng số hộ được hỗ trợ là 100 hộ; tổng số bò và bê là 223 con. Sau một năm thực hiện, đã phát triển thêm 112 con bê và có 76 con chuẩn bị sinh bê con…

“Kết quả đạt được đã khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn tỉnh”, ông Nguyễn Hưng Vượng nhấn mạnh.

 Lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại cuộc làm việc

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 21-22/7/2024.

Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá là: Phấn đấu thực hiện Cuộc vận động Cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” hoàn thành trong năm 2025; Giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Với một số chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu Cuộc vận động Cả nước chung tay “Xóa nhà ở tạm, nhà dột nát” trong năm 2025; Phấn đấu 100% khu dân cư thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Hằng năm, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức ít nhất 01 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, cán bộ MTTQ/đơn vị; Hằng năm, 100% cán bộ chuyên trách MTTQ Việt Nam các cấp đăng ký với cấp có thẩm quyền giao và hoàn thành ít nhất 1 việc làm mới, đột phá. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, 90% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và 90% Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đạt loại tốt trở lên, không có đơn vị xếp loại yếu…

Về nhân sự, dự kiến Đại hội sẽ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khoá XV có 85 vị với cơ cấu kết hợp tỷ lệ nữ chiếm 41,67%; tỷ lệ trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) chiếm 20,24%; tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 57,14%; tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 30,95%; tỷ lệ tôn giáo chiếm 4,76%; Tỷ lệ tái cử so với đầu nhiệm kỳ chiếm 42,86%. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XV có 7 vị, gồm: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 3 Uỷ viên Thường trực (bằng so với khoá XIV).

Khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ các cấp đối với sự phát triển của tỉnh Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành của tỉnh trong công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cơ bản tán thành với các nội dung trong Văn kiện của Đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, dự thảo Văn kiện đã thể hiện khá toàn diện các mặt công tác, số liệu minh họa sinh động, đa dạng, dày dặn, minh chứng cho kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung ý kiến góp ý của các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hoàn thiện phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Về Dự thảo Báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị cần rà soát, bổ sung thêm một số kết quả cụ thể trong triển khai 5 chương trình hành động để làm nổi bật nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời nghiên cứu, bổ sung tình hình các giai tầng trong phần tình hình khối đại đoàn kết trong toàn tỉnh; Nghiên cứu chuyển một số nội dung phần kết quả đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 40 năm đổi mới vào kết quả của Chương trình 2 trong phần kết quả thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; bổ sung thêm hệ thống số liệu, bảng biểu đối với những nét nổi bật trong cả nhiệm kỳ để nhấn mạnh thêm vai trò của MTTQ các cấp đối với sự phát triển của tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua.

 Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tại cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đồng tình với 3 khâu đột phá mà tỉnh Tuyên Quang đề ra và cho rằng đây là nội dung thiết thực, gắn với mục tiêu cụ thể, phù hợp với tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn hiện nay.

Về đề án nhân sự, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị cần cơ cấu, thành phần cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban sao cho phù hợp và thực sự đóng góp cho công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới; Có danh sách nhân sự Ủy ban kèm theo đầy đủ, rõ ràng thông tin.

“Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; phát huy tối đa các hình thức tuyên truyền: Xây dựng phim phóng sự, Trailer, Cụm Pano, Băng rôn…tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội thông qua Trang thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam, truyền hình, truyền thanh, báo, tạp chí, fanpage; Nghiên cứu xây dựng phóng sự về 10 kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi mở.

Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, căn cứ nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần quan tâm, định hướng để Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tham gia Ban Thường vụ cấp ủy của cấp đó. Điều đó sẽ tạo động lực và tạo nền tảng để góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại cuộc làm việc

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ý kiến của Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng và đại biểu tham dự cuộc làm việc, bà Lê Thị Kim Dung đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện để trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện để MTTQ tỉnh Tuyên Quang hoàn thành mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp đã luôn lựa chọn những việc làm trọng tâm, trong điểm với những bước đột phá như MTTQ tỉnh lần đầu tiên đi đầu trong việc ký kết quy chế phối hợp với các sở, ngành trên địa bàn; Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh với nhiều giải pháp cụ thể, tập trung tuyên truyền, vận động đưa trẻ đến trường, phát động vận động xã hội hóa ủng hộ nguồn lực cho trẻ; MTTQ tỉnh chủ động lựa chọn những nội dung liên quan đến đời sống của nhân dân để tổ chức Hội nghị phản biện xã hội; …

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản