Tin mới

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quảng Nam

(Mặt trận) - Chiều 4/5, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021- 2025 tại Quảng Nam.

Cần những giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách tại các tỉnh, thành Tây Nam bộ

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

 Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.  

Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Vũ Đăng Minh, Trưởng Ban dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó Trưởng Ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các lãnh đạo Sở, ban ngành tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo Mặt trận của 9 huyện miền núi trong tỉnh.

Báo cáo tới Đoàn công tác, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích tự nhiên 7.760,7 km2 (chiếm 73,4% diện tích tự nhiên cả tỉnh), phần lớn là đất lâm nghiệp. Dân số 9 huyện miền núi khoảng 330.404 người, riêng đồng bào các DTTS có 139.060 người. Đồng bào các DTTS và miền núi có 4 thành phần dân tộc bản địa: Cơ tu, Cor, Giẻ - triêng, Xơ đăng sinh sống chủ yếu ở các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang và Phước Sơn.

Những năm qua, được sự tập trung đầu tư của Nhà nước, tình hình đời sống, sản xuất vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, các chương trình trọng điểm đầu tư phát triển miền núi theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

 Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Về sản xuất, đã hình thành một số sản phẩm OCOP đặc trưng của miền núi về các loại dược liệu quý như: Sâm Ngọc Linh, Quế Trà My, Ba kích, Đẳng sâm tại các huyện. Khôi phục và bảo tồn các loại hình văn hóa tiêu biểu của các DTTS, đến nay, có 4 di sản văn hóa phi vật thể của các DTTS được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Múa Tâng tung da dá, Nghề dệt thổ cẩm, Nói hát lý của dân tộc Cơ-tu và Trang trí cây Nêu và bộ Gu của dân tộc Cor.

Trong năm 2022, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách đồng bộ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phát huy vai trò nòng cốt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS nâng cao nhận thức, ý thức tự giác vươn lên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đặc biệt phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS để vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xóa bỏ tập tục lạc hậu; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; chủ động lựa chọn nội dung, triển khai chặt chẽ công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần hoàn thiện và thực hiện hiệu quả chính sách phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

 Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam báo cáo với Đoàn công tác.

Từ đó những chính sách tốt đẹp của Nhà nước đã được triển khai giám sát thực hiện rất hiệu quả, như việc trồng và chăm sóc rừng, khoanh nuôi bảo vệ được thực hiện từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực địa phương; công tác giáo dục được quan tâm đầu tư cả về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên; công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS được các cấp, các ngành chú trọng; thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, vệ sinh môi trường, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định, đời sống người dân không ngừng được cải thiện theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phi Hùng cho biết, tỷ lệ hộ nghèo tại 70 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh còn khá cao, với 10.919 hộ nghèo/46.766 hộ dân, trong đó chủ yếu là đồng bào DTTS với 10.426 hộ/10.919 hộ nghèo. Số hộ có nhà ở tạm 4.951 hộ; hộ có nhu cầu về đất ở 1.347 hộ; hộ thiếu đất sản xuất cũng như nhu cầu chuyển đổi ngành nghề 2.062 hộ; hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh 6.527 hộ; hộ có nhu cầu sắp xếp dân cư tập trung và xen ghép 4.157 hộ… nên rất cần sự quan tâm đầu tư của Nhà nước.

Trình bày ý kiến tại buổi làm việc, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã nêu lên nhiều vấn đề trong đó có việc: “Tôi đã kiến nghị nhiều lần về việc người dân xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My có diện tích đất chồng lấn với huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Việc chậm giải quyết vấn đề này gây khó khăn trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, đường sá và ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con địa phương. Vì vậy mong các cấp trên quan tâm sớm giải quyết vướng mắc vấn đề này”.

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam thời gian qua đã triển khai thực hiện và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Trương Thị Ngọc Ánh, qua theo dõi rất nhiều năm, Mặt trận tỉnh Quảng Nam quyết liệt, đeo bám hiệu quả đến cùng cho các công việc mà Mặt trận tỉnh đã chọn và chọn việc phù hợp với điều kiện của địa phương. Mặc dù chương trình này mới triển khai hơn 1 năm, nhưng tỉnh Quảng Nam đã làm được nhiều việc, đã tuyên truyền bà con ở các vùng được thụ hưởng chính sách, biết được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước quan tâm đến đời sống bà con.

“Qua nhiều kênh tuyên truyền, trong đó có kênh cổng thông tin điện tử của Mặt trận tỉnh đã truyền tải thông tin rất đầy đủ, rất kịp thời của cán bộ công tác Mặt trận ở cơ sở, để truy cập vào nắm bắt thông tin rất là tốt, hiệu quả. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam có lực lượng người có uy tín để chuyển tải các nội dung chương trình và những chủ trương của cấp trên đến với bà con kịp thời. Chúng ta làm tốt công tác giám sát một số nội dung, nhiệm vụ chính trị địa phương gắn với vùng đồng bào DTTS”, bà Trương Thị Ngọc Ánh nói.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cho hay: “Về phản biện mà chúng ta chọn 4 nội dung (Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021, định hướng năm 2025”; Đề án “Hỗ trợ bảo tồn, phát huy văn hóa đặc trưng các DTTS tỉnh Quảng Nam” giai đoạn 2018-2025; Đề án “Chính sách giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021”; Đề án “Sắp xếp dân cư vùng miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” - PV) nên phải giám sát phản biện phải chắc chắn, vì những nội dung này liên quan đến lĩnh vực phát triển KT - XH của đồng bào DTTS và miền núi. Tôi đánh giá rất là cao điều là những nội dung, kiến nghị của Mặt trận đã được cấp ủy tiếp thu”.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cũng yêu cầu MTTQ tỉnh cần phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân để kịp thời kiến nghị đến chính quyền và cơ quan chức năng xem xét tháo gỡ, góp phần ổn định xã hội; chú trọng công tác giám sát việc thực hiện Chương trình và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của Mặt trận, ý kiến của nhân dân thông qua Mặt trận của các cơ quan chức năng. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản