Quảng Nam: Đổi mới thực chất, hiệu quả công tác Mặt trận
Quảng Nam: Đổi mới thực chất, hiệu quả công tác Mặt trận
(Mặt trận) -Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Mặt trận, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, dịch Covid-19 nhưng Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Nam tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động một...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản