Tin mới

Thông báo về việc Thi tuyển Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết

(Mặt trận) - Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, ngày 26/2/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Thông báo số 34/TB-MTTW-BTT về việc thi tuyển Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn Thông báo và Đơn đăng ký dự thi chức danh Lãnh đạo, Quản lý kèm theo.

Cùng phối hợp để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm, hỗ trợ

Lựa chọn những tác phẩm xứng đáng để vinh danh

Đổi mới công tác tổ chức, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp trong giai đoạn hiện nay

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản