Thông báo xét tuyển Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết

(Mặt trận) - Căn cứ vào nhu cầu sử dụng cán bộ, ngày 13/3/2020, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Thông báo số 40/TB-MTTW-BTT về việc xét tuyển Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn Thông báo và mẫu đơn đăng ký dự tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý như sau:

Truyền thông chính sách góp phần chống “lợi ích nhóm” trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả trong giám sát xây dựng nông thôn mới

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản