Tin mới

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác tổ chức vận động quyên góp cứu trợ theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP

(Mặt trận) - Ngày 27/6, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác tổ chức vận động quyên góp cứu trợ do Mặt trận chủ trì theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP (gọi tắt Nghị định 93) ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ trì Hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Cần Thơ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cùng với sự tham dự của các đại biểu là đại diện lãnh đạo Mặt trận 59/63 tỉnh, thành trên cả nước, cùng với các đại diện lãnh đạo, cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, Nghị định 64 được Chính phủ ban hành từ ngày 31/7/2008, sau hơn 10 năm thực hiện, MTTQ Việt nam các cấp đã kịp thời phối hợp với các ngành, các cấp triển khai công tác vận động, tổ chức tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai sự cố, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống cho Nhân dân, giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; kết quả thực hiện công tác cứu trợ đã làm sâu sắc hơn truyền thống tương thân, tương ái; thắt chặt và củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết thêm: “Qua quá trình thực hiện, Nghị định 64 đã phát sinh nhiều khó khăn, bất cập và có những nội dung không còn phù hợp như: Chưa theo kịp yêu cầu khuyến khích tối đa nguồn lực xã hội để thực hiện công tác cứu trợ; cơ chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ Việt Nam trong tổ chức vận động, tiếp nhận, phân bổ chưa rõ ràng… dẫn đến phát sinh một số sai sót, vi phạm trong thực hiện công tác cứu trợ, ảnh hưởng tiêu cực đến việc vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ Nhân dân khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn”.

 Quang cảnh Hội nghị

“Trên cơ sở đó, Nghị định 93 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 11/12/2022 thay thế Nghị định 64. Nghị định 93 kế thừa một số nội dung, phương thức cơ bản trong vận động, hỗ trợ xã hội do Mặt trận chủ trì, đồng thời bổ sung đối tượng được vận động, bổ các quy định, thủ tục về tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền hàng đảm bảo chặt chẽ; đồng thời, làm rõ vai trò chủ trì của Mặt trận trong kêu gọi, hướng dẫn và giám sát các hoạt động vận động, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân...”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nói.

Để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong triển khai thực hiện thực hiện Nghị định 93, nhằm đảm bảo các hoạt động vận động, quyên góp và hỗ trợ được triển khai đúng quy định, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, góp phần khắc phục thiệt hại của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố. Hội nghị tập huấn sẽ phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định 93; hướng dẫn nhiệm vụ của mặt trận trong thực hiện Nghị định cho cán bộ chủ chốt và bộ phận chuyên trách làm công tác phong trào của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu còn nghe bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản và hướng dẫn về nhiệm vụ của Mặt trận trong việc thực hiện Nghị định 93 đối với công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo đó, hướng dẫn việc thành lập Ban Vận động tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện các cấp; Kêu gọi vận động hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; phân bổ, hỗ trợ cho nhân dân; Quản lý nguồn vận động, tiếp nhận; Báo cáo và công khai công tác vận động, tiếp nhận, phân phối; Kinh phí thực hiện nhiệm vụ vận động, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện; Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh và Hội Chữ thập đỏ; Giám sát kiểm tra công tác vận động hỗ trợ.

Tại đây, các đại biểu tiếp thu hướng dẫn và tích cực tham gia thảo luận, trao đổi, góp ý, cũng như làm rõ một số điều chưa rõ, còn vướng mắc khi áp dụng Nghị định vào thực tiễn.

Đóng góp ý kiến tại hội Nghị, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, Chủ tịch MTTQ các tỉnh/thành phố quan tâm, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố sớm xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh, thành theo quy định tại khoản 8, điều 25, Nghị định 93.

Đồng thời, để công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố ngày càng được hiệu quả hơn và tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện Nghị định trong cả nước, tăng cường sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống, ông Nguyễn Hải Anh mong muốn, UBTƯ MTTQ Việt Nam xem xét, ký kết Quy chế phối hợp về việc thực hiện Nghị định 93 với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Phối hợp ban hành hướng dẫn liên tịch về việc thực hiện Nghị định 93.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, đây là dịp để Trung ương, địa phương trao đổi những kinh nghiệm, bài học thực tế trong công tác vận động nguồn lực hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; Kinh nghiệm trong tổ chức cuộc vận động giai đoạn 2016-2021, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện Nghị định 93.

“Chúng ta cần tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về nội dung Nghị định 93, tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, quyên góp, hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, cá nhân gặp khó khăn do dịch bệnh; cùng với Nhà nước chăm lo an sinh xã hội...”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nói.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, Mặt trận các tỉnh, thành phố nhanh chóng tổ chức triển khai ở địa phương. Cùng với đó, khẩn trương tham mưu thành lập Ban Vận động cứu trợ theo quy định Nghị định 93 để chủ động kịp thời công tác vận động nguồn lực khi đang vào mùa mưa bão...

Đánh giá cao tinh thần trao đổi, đóng góp ý kiến đầy tâm huyết của đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị Ban phong trào, nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường trực để có những giải pháp phối hợp với các bộ, ngành nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động vận động, cứu trợ của Mặt trận, những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động…

“Mong rằng các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm và đồng hành cùng Mặt trận Trung ương để triển khai các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân đến các địa phương đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong muốn.

Chiều cùng ngày, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025 tại TP Cần Thơ. Đồng thời, giới thiệu những nội dung cơ bản về Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản