Tin mới

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

(Mặt trận) - Chiều 21/10, Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Bình Phước về công tác tổ chức Đại hội

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến 7/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo.

Ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin về kết quả Hội nghị

Thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, việc tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong quý IV năm 2021, ông Nguyễn Minh Chung lưu ý, các cấp ủy đảng các cấp cần tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2021), kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản